Na Štúrovej ulici by mohlo vyrásť záchytné parkovisko: Mesto požiada o financie

Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili, že mesto požiada o nenávratný finančný príspevok za účelom vybudovania záchytného parkoviska.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Na Štúrovej ulici by mohlo vyrásť záchytné parkovisko: Mesto požiada o financie
Foto: Rastislav Búgel

Parkovanie a doprava v meste Nitra sú témou, ktorá rezonuje na každom mestskom zastupiteľstve a čím ďalej s väčšou naliehavosťou. Mesto na zlepšenie situácie pripravuje viaceré opatrenia. Odbremeniť centrum mesta majú aj záchytné parkoviská.

Záchytné parkoviská

„Chceme vytvoriť tri alebo štyri záchytné parkoviská v meste Nitra. Jedno je opravené pri Olympii vedľa atletického štadióna. Druhé by malo byť na Štúrovej a tretie neviem ešte,“ povedal primátor Jozef Dvonč. Ako dodal mali by to byť parkoviská, kde by bolo možné celodenné parkovanie za zvýhodnenú cenu. Tým by sa podľa primátora Nitry malo predísť tomu aby sa ľudia „netlačili do mesta“, ale aby na takomto parkovisku odstavili auto a do mesta išli pešo.

Poslanci s návrhom súhlasili

Poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom za účelom vybudovania záchytného parkoviska na Štúrovej ulici.

Náklady a financovanie

Celková výška nákladov na projekt je 159 362,6 eur vrátane DPH. Na financovaní sa v prípade získania príspevku bude podieľať aj mesto, ale len vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, čo predstavuje 7 968,13 eur vrátane DPH.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame