Ilustračný obrázok k článku Na opravu ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom kraji pôjde 7 miliónov eur
Zdroj: TASR

Na opravu ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom kraji pôjde 7 miliónov eur

Z rozpočtu župy na rok 2019 pôjde 7 miliónov eur na opravu ciest. Z týchto peňazí by mali spolu opraviť 33 úsekov v okresoch Nitrianskeho kraja.

LULA Správy
LULA Správy

Na opravu ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom kraji pôjde 7 miliónov eur

Z rozpočtu župy na rok 2019 pôjde 7 miliónov eur na opravu ciest. Z týchto peňazí by mali spolu opraviť 33 úsekov v okresoch Nitrianskeho kraja.

Ilustračný obrázok k článku Na opravu ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom kraji pôjde 7 miliónov eur
Zdroj: TASR

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyčlenil z rozpočtu bežných výdavkov vo svojom rozpočte na rok 2019 finančné prostriedky v celkovej čiastke 7 miliónov eur na zvýšenie bezpečnosti na cestách druhej a tretej triedy. Krajskí poslanci budú na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva schvaľovať zoznam úsekov ciest, na ktorých je potrebné vykonať opravy. Zoznam vychádza z plánu rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol použitý pre potreby národného strategického plánu a vypracovaný na žiadosť Ministerstva dopravy a výstavby SR, informoval Jozef Balkó, vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.

33 úsekov

Dané úseky vyberá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. podľa naliehavosti, s prihliadnutím na stavebno-technický stav všetkých ciest vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa zoznamu predkladaného na rokovanie Zastupiteľstva NSK by sa opravy ciest mali týkať 33 úsekov na území celého kraja.

Desať úsekov sa nachádza v okrese Nitra, po šesť úsekov je v okresoch Komárno a Levice. V okresoch Nové Zámky a Topoľčany by mali byť opravené po štyri úseky ciest, v okrese Zlaté Moravce dva úseku a v okrese Šaľa jeden úsek ciest druhej a tretej triedy.

Opravené úseky

V Nitrianskom samosprávnom kraji je v súčasnosti realizovaných päť úsekov ciest, ktoré sú financované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 –2020. V septembri sa začala oprava cesty II/511 Topoľčianky – Skýcov v dĺžke viac ako 12 kilometrov v celkovej hodnote 2,94 milióna eur. Oprava sa začala aj na ceste II/511 Vráble – Tesárske Mlyňany, kde si oprava úseku dlhého necelých 13 kilometrov vyžiada náklady 2,6 milióna eur. V druhej polovici októbra boli zhotoviteľovi odovzdané staveniská ciest II/580 Šurany – Podhájska – Kalná n/Hronom v dĺžke vyše 30 kilometrov a celkovej hodnote takmer 6 miliónov eur, cesta II/562 Šaľa – Nitra v dĺžke 17,7 kilometra v hodnote 3,6 milióna eur a cesta II/499 Nemčice – Radošina – hranica kraja v dĺžke takmer 22 kilometrov v hodnote 5,2 milióna eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie