Mesto si vezme úver vyše 2 milióny eur. Na TOTO bude použitý

Mestskí poslanci schválili prijatie vyše dvojmiliónového úveru. Financované z neho majú byť investičné akcie v roku 2018.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto si vezme úver vyše 2 milióny eur. Na TOTO bude použitý
Foto: Rastislav Búgel

Mesto Nitra si vezme úver vo výške 2 080 000 eur. Dôvodom je potreba financovania viacerých investičných akcií mesta v roku 2018. „Úver predpokladáme vyčerpať do konca roku 2019, obdobie splácania úveru 60 mesiacov od 1/2019 – posledná splátka v 12/2023,“ uvádza sa v materiáli, ktorý poslanci schválili na marcovom zasadnutí.

Účel úveru

Peniaze majú byť použité na obnovu komunikácie Nábrežie Mládeže (od NKS po býv. Zväzarm), na vybudovanie odbočovacieho pruhu a parkoviska na Škultétyho. Peniaze majú byť použité na zateplenie materskej školy Štiavnická a materskej školy Beethovenova, na dobudovanie kanalizácie, nákup techniky pre Mestské služby a spolufinancovanie Materskej školy Dobšinského.

Môže si ho mesto dovoliť?

Ako uviedla hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová, zostatok nesplatených úverov a dodávateľských úverov k 28. februáru 2018 bol 19 075 873 eur. S pripočítaním schváleného nedočerpaného úveru a navrhovaného úveru ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka, predstavuje dlh 24 905 918 eur, čo je 40,87 %. „Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mesta konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru vo výške 2 080 000 eur sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. dodržané,“ dodala hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová.

„Mesto nie je vôbec v zlej kondícii, mesto spláca všetky svoje záväzky, nemáme problémy,“ povedal primátor Nitry, Jozef Dvonč.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame