Lucia Lauková Rôzne

Ján Kratochvíl v ROZHOVORE: História Zoborského skrášľovacieho spolku siaha do roku 1888

V roku 2013 obnovil svoju činnosť Zoborský skrášľovací spolok. Možno ste netušili, že jeho história siaha až do roku 1888. Viac nám o združení prezradil jeho predseda Ján Kratochvíl.

Ilustračný obrázok k článku Ján Kratochvíl v ROZHOVORE: História Zoborského skrášľovacieho spolku siaha do roku 1888
14
Galéria
Foto: Rastislav Búgel / Zdroj: Dnes24.sk

Základateľom občianskeho združenia Zoborský skrášľovací spolok sa podarilo to čo mnohí roky iba sľubovali. Pýchou združenia môže byť záchrana Zoborského kláštora, ktorý vďaka činnosti združenia posledné roky ožíva.

Okrem toho nadviazalo združenie na bohatú históriu, ktorej sme sa venovali v prvej časti nášho rozhovoru. Ešte pred vznikom občianskeho združenia Zoborský skrášľovací spolok existoval Nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny. Viac o jeho histórii nám v rozhovore porozprával Ján Kratochvíl, jeden zo zakladateľov obnoveného Zoborského skrášľovacieho spolku.

„V 1888 bol založený Nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny s cieľom ovplyvňovať a skrášľovať životné prostredie a jeho kvalitu v podmienkach rozvíjajúcej sa novej výstavby na Zobore. Predsedom bol kanonik Gabriel Ceisel. Pri založení mal 136 členov, v nasledujúcom roku sa premenoval na Zoborský skrášľovací spolok,“ priblížil Ján Kratochvíl.

Na čo bol zameraný pôvodný spolok?

„Činnosť spolku bola zameraná v prvom rade na formovanie základných prvkov urbanizmu, napr. na – úpravu ciest, chodníkov, oddychových plôch pre turistov a samozrejme, výsadbu vhodnej zelene vedľa ciest. Je pozoruhodné, že vtedajší nitriansky biskup Imrich Bende daroval každý rok pre spolok 25 zlatých vtedajšej spolkovej meny. Mal však požiadavku v prvom rade uprednostniť Chmeľovú dolinu a zvyšok peňažnej sumy využiť pre ostatné časti Zobora.“

„Pri založení tohto spolku bolo ročné členské v sume 1 zlatka, o dva roky sa zvýšilo na 2 zlatky.“

„Pre lepšiu ilustráciu hodnoty vtedajších peňazí sme v dobovej tlači našli nasledovnú informáciu: V roku 1888 po založení Skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny sa konal juniáles v Zoborskom kláštore a 4 – tanierový kompletný obed, vrátane dezertu, stál 1 zlatku a 10 grajciarov. V roku 1898 pri príležitosti posvätenia nového oltára v kaplnke sv. Urbana na Zobore sa konala slávnosť, kde ponúkali obed za 1 zlatku.“

Kedy začal činnosť Zoborský skrášľovací spolok a kto ho založil?

„V roku 2012 nadšenci Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. a Ing. Arch. Vladimír Libant a Ing. Ján Kratochvíl so súhlasom a podporou správcom farnosti Nitra – Zobor – Milanom Polákom začali organizovať prednášky s tematikou histórie Zobora. Prvá prednáška odznela dňa 5.10.2012 vo farskom Kostole sv. Urbana na Zobore. Prednášajúcim bol Prof. Imrich Točka, ktorý predstavil jednotlivých 12 tém, ktoré odzneli po večernej sv. omši vždy v prvý piatok v mesiaci. Prednášky mali pozitívny ohlas nielen u obyvateľov Zobora, ale i celého mesta. V jednej z prednášok sme sa dozvedeli o Zoborskom skrášľovacom spolku z roku 1888. V júni 2013 sme založili občianske združenie Zoborský skrášľovací spolok, ktorého cieľom je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe.“

Aké je zameranie združenia v súčasnosti?

„Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovateľom pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku /ZSS/. Predsedom spolku sa stal Ing.Ján Kratochvíl, podpredsedami sú Prof.Imrich Točka a Mgr.Jana Chrtianska. Spolok má 23 členov. Registráciu združenia právne zabezpečila pani JUDr. Jana Janošková, návrh nášho loga autorský spracoval Ladislav Zatloukal. Prvou aktivitou v roku 2013 bolo zhotovenie a umiestnenie informačnej tabule o Zoborskom kláštore za pomoci RNDr. Mariána Samuela z AÚ SAV Nitra, Špecializovanej nemocnice sv. Svorada /ruiny kláštora sa nachádzajú na ich pozemku/ a mesta Nitry, za podpory viceprimátora Jána Vanča. Tabuľa bola slávnostne odhalená čestným predsedom ZSS, titulárnym zoborským opátom Mons. Ladislavom Belásom pri príležitosti slávnostnej sv. omše ku cti sv. Svorada, dňa 21.7.2013.“

Čo je cieľom vášho združenia?

„Cieľom občianskeho združenia je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe. Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888, ktorého cieľom bolo ovplyvňovať novú výstavbu. Tento spolok bol rok po vzniku premenovaný na Zoborský skrášľovací spolok.“

„Dnes spolok pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty.“

„Občianske združenie vyvíja aktivity na podporu zachovania historických objektov, ich rekonštrukcie, opravy a starostlivosť o ne, ako i o prírodu a vinohrady. Metodicky pôsobí a vytvára zázemie pre presadzovanie zachovania kultúrneho dedičstva s dôrazom na citlivý prístup k riešeniu zachovania technických a prírodných pamiatok a lokalít.“

Druhá časť rozhovoru bude zameraná na aktivity a projekty združenia!

Zoborský kláštor
14
Galéria
Foto: Rastislav Búgel / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM