Dve medzinárodne uznávané osobnosti si prevzali čestné doktoráty na SPU v Nitre

SPU v Nitre udelila tilul Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Dve medzinárodne uznávané osobnosti si prevzali čestné doktoráty na SPU v Nitre
Zdroj: SPU Nitra

Na SPU v Nitre sa 15. júna uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre, rozšírené o vedecké rady fakúlt, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života.

Čestné doktoráty

Na návrh Vedeckej rady SPU bol udelený čestný titul Włodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si čestným doktorátom uctila akademika Ivana Krefta z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko.

Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v aule SPU a zúčastnili sa na nej významné osobnosti akademického, spoločenského a kultúrneho života, medzi nimi Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ a Bernarda Gradišnik, veľvyslankyňa Slovinskej republiky v SR.

Nositelia titulov

Ako uviedla Renáta Chosraviová, hovorkyňa SPU v Nitre, Włodzimierzovi Sadymu bol titul udelený za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti. Jeho hlavné vedecké záujmy zahŕňajú problematiku pestovania plodín, hnojenia a minerálnej výživy rastlín vrátane obohatenia obsahu stopových prvkov a zníženia kontaminácie úrody dusičnanmi a ťažkými kovmi, ako aj produkcie zeleniny s vysokou nutričnou a biologickou hodnotou. Okrem toho bol manažérom hlavného výskumu 32 výskumných projektov. Jeho vedecké výstupy zahŕňajú viac ako 380 publikácií. „Prof. W. Sady je nositeľom početných akademických, rezortných a štátnych vyznamenaní. Významný je jeho prínos pre rozvoj akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce medzi SPU v Nitre a PU v Krakove,“ dodala Renáta Chosraviová, hovorkyňa SPU v Nitre.

Spolupracujú s univerzitou

Ivana Krefta navrhla na ocenenie FBP za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k realizácii vedeckej spolupráce. „Je uznávaným odborníkom v oblasti genetiky a fyziológie rastlín, výskumu tkanivových kultúr. Je autorom prvej slovinskej vysokoškolskej učebnice genetiky, priekopníkom elektroforetických analýz pre výskum genetického polymorfizmu,“ prezradila hovorkyňa SPU v Nitre, Renáta Chosraviová.

„S SPU spolupracuje už dlhodobo, ako zahraničný expert sa spolupodieľal aj na budovaní Výskumného centra AgroBioTech,“ doplnila Renáta Chosraviová z SPU.

SPU v Nitre udelila spolu už 39 čestných titulov doctor honoris causa, prvým oceneným bol v roku 1995 generálny riaditeľ Svetovej organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu Dr.Jacques Diouf.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame