Lucia Šútorová Kultúra

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre otvorí historický festival, PROGRAM

Komentované prehliadky, dni otvorených dverí aj koncerty. Sledujte čo všetko prinesú Dni európskeho kultúrneho dedičstva tento rok.

Ilustračný obrázok k článku Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre otvorí historický festival, PROGRAM
Foto: Rastislav Búgel

Počas septembra spoznáme bližšie európske kultúrne dedičstvo pod Zoborom. Cieľom podujatia je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, ale aj podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Program odštartuje historický festival Kráľovská Nitra, ktorým si pripomenieme udelenie kráľovských výsad. Okrem toho nebudú chýbať komentované prehliadky. Tie nás zavedú napríklad do areálu reformovanej cirkvi kalvínskej v Nitre či na židovský cintorín v Nitre.

Okrem toho budú pripravené výstavy, koncerty, tvorivé dielne i program pre deti. Program na konci mesiaca uzavrie koncert venovaný tvorbe a životu Jozefa Rosinského a Bartolomeja Urbanca.

PROGRAM

Kráľovská Nitra

31.8. od 10.00 do 21.00 h a 1.9. od 10.00 do 19.00 h, Mestský park Sihoť

Pri príležitosti 771. výročia udelenia kráľovských výsad. Dobové remeselné trhy, stredoveká kuchyňa, rytierske turnaje a ďalšie zaujímavé atrakcie.

Bruno Walter Symphony Orchestra, Jack Martin Händler/ dirigent

1. septembra o 19.00 h Synagóga, ul. Pri Synagóge

Slávnostný koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry 2019.

Všetky moje krajiny

od 1. septembra do 6. októbra, Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1

Výstava, výber z krajinárskej tvorby manželov Michala a Daniely Helienek.

Hoj, vlasť moja

2. septembra o 18.00 h, Mestská športová hala Klokočina, Dolnočermánska 105

Benefičný koncert pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky.

Dejiny nášho mesta v knihách

od 2. do 30. septembra (pondelok-piatok) od 7.30 do 18.00 h, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18

Výstava kníh o histórii a súčasnosti Nitry.

Kultúrne dedičstvo nášho regiónu

od 3. do 30. septembra (pondelok-piatok) od 10.00 do 17.00 h, Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk

Výstava tradičných odevných súčastí regiónu Ponitrie a Podzoborie.

Krásy katedrály

od 3. do 30. septembra (pondelok – piatok) od 10.00 do 17.00 h, Galéria po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3

Výstava fotografií Jána Macáka, AZSF, ktoré vznikli počas reštaurovania Katedrály sv. Emeráma v Nitre.

K prameňom tradícií

6. septembra od 9.00 do 17.00 h, Galéria po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3

Tanečné tvorivé dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov.

Dni otvorených dverí

7. septembra od 10.00 do 18.00 h a 8. septembra od 10.30 do 18.00 h, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Fr. Mojtu 10

Komentovaná prehliadka areálu reformovanej cirkvi kalvínskej v Nitre. DOD sú spojené s výstavou činnosti tunajšieho cirkevného zboru a jeho dejín ako aj pamiatkovej obnovy fasád farskej budovy.

Vojnové pomníky v Nitre

11. septembra o 10.00 h, Krajská knižnica Karola Kmeťka – spoločenská miestnosť, Fr. Mojtu 18

Odborná prednáška zaujímavým spôsobom zmapuje lokality mesta Nitry, na ktorých sa nachádzajú vojnové pomníky – nemí svedkovia hrôz a utrpenia ľudí počas I. a II. sv. vojny.

Pohľady do umenia

od 12. do 27. septembra od 10.00 do 17.00 h (v pracovných dňoch okrem utorka), Veľká výstavná sála Krajského osvetového strediska, Fatranská 3

Výstava výtvarných diel zo 7. ročníka medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov s podtitulom Uhol pohľadu.

MUSICA CORDIS – Hudbou k srdcu

14. septembra o 18.00 h, Nitriansky hrad, Katedrála sv. Emeráma

Koncert, ktorý je súčasťou cyklu hudobných stretnutí na najvýznamnejších pútnických miestach v rámci Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Účinkujú: Slovácký komorní ochestr, Gustáv Beláček, The Gospel Familie

Zachor – Pamätaj!

19. septembra o 17.00 h, Židovský cintorín v Nitre

Komentovaná prehliadka židovského cintorína v Nitre. Sprevádza členka Židovskej náboženskej obce v Nitre.

Deň otvorených dverí

20. septembra o 8.30 h, Štátny archív, Novozámocká 273, Ivanka pri Nitre

Program pre deti, prehliadka priestorov archívu, archívnych depotov, výstava dokumentov, konzultačná činnosť.

Podvečer v múzeu – Zážitok z umenia

21. septembra od 15.00 do 20.00 h, Slovenské poľnohospodárske múzeum – Skanzen, Dlhá 92

„Hádankárske hry“ v objektoch skanzenu, výstavka umeleckých plastík zo zbierkového fondu SPM, jazda nitrianskou parnou železnicou. Vstupné 4 eur.

Slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku a očami misionára v Brazílii

22. septembra o 13.00 h, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária

Prednášky.

Cestami ponad horizont/ vernisáž

24. septembra o 17.00 h, Synagóga, ul. Pri Synagóge

Prírodniny z Izraela zakomponované do výtvarných diel a objektov, fotografie z ciest slovenských, európskych a svetových pamiatok UNESCO. Beáta Krasňanská / výtvarná tvorba, Peter Chmela / fotografická tvorba. Výstava potrvá do 24. októbra.

VIA MAGNA – MAGNA VIA / Cesta veľká

24. septembra od 9.00 h, Študentský domov Antona Bernoláka – kongresová sála, Tr. A. Hlinku 38

Celoslovenská konferencia k 20. výročiu založenia Združenia Via Magna, angažujúceho sa v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva.

Divadelné predstavenie TRÓJA

25. a 26. 9.; 30. 9. o 10.00 h (predstavenia pre školy), 26. 9. o 18.30 h (predstavenie pre verejnosť), Staré divadlo Karola Spišáka, ul. 7. pešieho pluku

Architektonické hodnoty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

26. septembra. o 14.00 h, Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2

Odborná prednáška s prezentáciou objektov SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty a komentovaná prehliadka Komplexu univerzity architektov Ing. Arch. Vladimíra Dedečka.

Komentovaná prehliadka kláštora na Zobore – eremitka – virtuálna prehliadka

28. septembra o 14.30 h, Zoborský kláštor, Kláštorská 134

Turistický vláčik jazdí po zoborskom okruhu až ku kláštoru z nástupišťa Svätoplukovo námestie o 10.00 a o 14.00 h. o 16.00 h Dožinky očami detí, lúčne hry, spevy a tance /scénické pásma Vystúpenie folklórneho súboru „Zbežanček“ pod vedením Anny Jankovičovej.

Tanečný duet GIANNY GRÜNIG (Švajčiarsko) & ROBERTY LEGROS ŠTĚPÁNKOVEJ (SR) From Behind Horizons, Indigo

28. septembra o 19.30 h, Funkcionalistická vila Kollmannovcov, Kmeťkova 22

Unikátne tanečné predstavenie, ktorým umelkyne v tanci spracúvajú architektúru výnimočného nedivadelného priestoru. Pre obmedzenú kapacitu 12 osôb/1 vystúpenie je potrebné sa vopred nahlásiť na: robi.stepankova@gmail.com alebo telefonicky +421 908 769 0­96. Vstupné: 10 eur.

MAESTRO NITRIENSIS

29. septembra o 17.00 h, Gotická priekopa Nitrianskeho hradu

Koncert venovaný tvorbe a životu Jozefa Rosinského a Bartolomeja Urbanca. Účinkujú žiaci, pedagógovia školy a hostia ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie