Ilustračný obrázok k článku Cestný ťah Topoľčany-Nitra-Komárno má navrhnúť štúdia: Stáť bude viac ako pol milióna eur
Zdroj: TASR

Cestný ťah Topoľčany-Nitra-Komárno má navrhnúť štúdia: Stáť bude viac ako pol milióna eur

Slovenská správa ciest vyhlásila súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Stáť bude viac ako pol milióna eur.

LULA Správy
LULA Správy

Cestný ťah Topoľčany-Nitra-Komárno má navrhnúť štúdia: Stáť bude viac ako pol milióna eur

Slovenská správa ciest vyhlásila súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Stáť bude viac ako pol milióna eur.

Ilustračný obrázok k článku Cestný ťah Topoľčany-Nitra-Komárno má navrhnúť štúdia: Stáť bude viac ako pol milióna eur
Zdroj: TASR

Slovenská správa ciest ako obstarávateľ vyhlásila verejnú súťaž za účelom štúdie realizovateľnosti cesty I/64 Topoľčany – Nitra –Komárno. Ako sa uvádza v popise úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/64 v úseku Topoľčany – Nitra –Komárno s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie.

Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovaných variantných trás v koridore cesty I/64 medzi mestami Topoľčany – Nitra – Komárno. „Predmetná cesta I/64 je nosnou komunikáciou v Nitrianskom kraji, tvorí komunikačný koridor trasy smerovej orientácie sever – juh a zabezpečuje tranzitné dopravné spojenie, priemyselné a hospodárske zóny medzi okresmi Komárno, Nové Zámky, Nitra, Topoľčany,“ uvádza sa v podkladoch na vypracovanie štúdie.

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu EÚ, Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) a zo štátneho rozpočtu. Predpokladaná hodnota zákazky je 573 740,–€ bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 2. augusta 2016 08:30 hodiny. Ponuky sa budú otvárať 3. augusta 2016.

Začiatok úseku:

  • Cesta I/64 hranica okresov Trenčiansky/To­poľčiansky km 108,645 Rajčany,
  • uzol 3541B00100
  • Cesta I/64C Nitra – Hlohovec –D1/prechádza do Trnavského kraja

Koniec úseku:

  • Komárno – križovatka ciest I/63 a I/64A (prístupová komunikácia k Novému mostu cez Dunaj) km 97,060
  • uzol 4543A11306

Dĺžka úseku I/64 a I/63:

  • I/64 Rajčany 108,645 km – Komárno km 1,725 =106,920 km + I/63 po križovatku I/63 a I/64 km 53,810 = 160,730 km

Dĺžka úseku I/64 C:

  • II/513 Nitra km 30,000 –D1 po diaľničnú križovatku Nitra Západ – km 3,000 = 27,000 km

Celková dĺžka úseku : cca 187,730 km

Cestný ťah Topoľčany-Nitra-Komárno má navrhnúť štúdia: Stáť bude viac ako pol mi
1
Galéria
Zdroj: uvo.gov.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín