Mariana Baranová Rôzne

Zmena podmienok vrátenia nadmerného odpočtu platiteľovi

Novela zákona č. 83/2009 Z.z. o DPH, nadobudla platnosť 1.4.2009

Novela zákona č. 83/2009 Z.z. o DPH, podľa ktorého daňový úrad vráti nadmerný odpočet platiteľovi do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.
Platiteľ dane má nárok na vrátenie dane len vtedy, ak splní všetky podmienky:
- zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac a
- daňový subjekt bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol a
- platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol daňové a colné nedoplatky voči daňovému a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov (zákon o sociálnom resp. zdravotnom poistení).

Platiteľ dane splnenie všetkých uvedených podmienok vyznačí v daňovom priznaní. V prípade, že si platiteľ dane uplatní skoršie vrátenie nadmerného odpočtu vyznačením v daňovom priznaní, pričom nebude spĺňať uvedené podmienky a daňový úrad takto uplatnený nadmerný odpočet vráti, bude mu uložený sankčný úrok. Platitelia dane, ktorí nebudú spĺňať stanovené podmienky, budú naďalej postupovať podľa § 79 ods.1 zákona o DPH.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM