Monika Földešiová Kultúra

Zavďačia sa dobrovoľníkom

Publikáciu venovanú dobrovoľníckej práci sa rozhodli vydať organizátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Takýmto spôsobom sa chcú poďakovať stovkám mladých ľudí, ktorí každoročne v septembri prichádzajú do Nitry, aby vo svojom voľnom čase po

Festival oslávi v tomto roku 20. výročie svojho založenia. Pri jeho organizácii pomáha každoročne 120 až 150 mladých dobrovoľníkov. „Pri príležitosti svojho jubilea a zároveň aj vyhlásenia roka 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva sme sa rozhodli venovať našim dobrovoľníkom viac pozornosti,“ uviedla riaditeľka festivalu Darina Kárová. Podľa jej slov dobrovoľníci pracujú počas festivalu v rôznych oblastiach, mnohí z nich prichádzajú pomôcť organizátorom aj niekoľko rokov. „Aj vďaka nim má festival otvorenú a uvoľnenú atmosféru,“ tvrdí Kárová.
Organizátori vyzývajú všetkých, ktorí pracovali ako dobrovoľníci počas 20 rokov trvania festivalu Divadelná Nitra, aby si na webovej stránke festivalu skontrolovali, či sa nachádzajú v zozname evidovaných dobrovoľníkov. Ak sa v zozname nenachádzajú, stačí vyplniť jednoduchý formulár. Zoznamy dobrovoľníkov sa stanú súčasťou pripravovanej publikácie, rovnako ako ich postrehy či spomienky na festival. Kniha bude venovaná tým, ktorí sa dobrovoľne a zadarmo venovali domácim alebo zahraničným súborom, asistovali pri príprave a realizácii sprievodných podujatí a vypomáhali pri mnohých ďalších činnostiach spojených s organizáciou festivalu. Ambíciou autorov publikácie je okrem poďakovania sa za spoluprácu aj zviditeľnenie fenoménu dobrovoľníckej práce. „Naším dlhodobým zámerom je podporovať v mladých ľuďoch schopnosť realizovať sa vo verejne prospešných aktivitách, vytvárať priestor pre ich zaangažovanosť na živote mesta a regiónu, propagovať dobrovoľníctvo ako prostriedok pozitívneho rozvoja osobnosti človeka a upevňovať v nich vzťah k umeniu a kultúre,“ konštatovala Kárová.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie