Zaujímavá výstava v galérii: Ukáže hranice medzi podradenosťou a nadradenosťou

Analýzou sociálnych a priestorových hraníc sa zaoberá umelecký projekt, ktorý 21. novembra predstaví Nitrianska Galéria. Dvojica českých umelcov Markéta Magidová a Jan Pfeiffer sa v ňom zameriava na vyjadrenie protikladov podradenosti a nadradenosti.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Zaujímavá výstava v galérii: Ukáže hranice medzi podradenosťou a nadradenosťou
Foto: Rastislav Búgel

Ústredným motívom je mocenský vzťah vyjadrený prostredníctvom existencie izby pre slúžku a jej umiestnenia v dispozícii meštianskeho domu. Výstavný priestor Galérie mladých bude rozdelený na dve protikladné časti. Kým prvá miestnosť je tmavá, priestorovo prázdna a odkazujúca na priestory obývané služobníctvom, druhá je svetlá, majestátna a s trónom ako symbolom moci reprezentuje prevahu a nadradenosť. Obe miestnosti prepája oblúkovitá membrána, ktorá zhmotňuje priepustné neviditeľné spoločenské bariéry.

O sociálnej izolácii

Izba pre slúžku má byť príkladom mnohých ďalších situácií sociálnej izolácie. „Sociálne hranice vo vnútri spoločnosti fungujú veľmi podobne ako v rodine so slúžkou. Aj urbanistické usporiadanie miest vyjadruje danú spoločenskú hierarchiu. Rôzne spoločnosti majú rôzne typy spoločenských poriadkov a viditeľných i neviditeľných hraníc. Projekt teda hovorí o rôznych podobách medziľudských vzťahov,“ hovorí kurátorka výstavy Lýdia Pribišová.

Porušenie pravidiel?

Výstava pozostáva zo samostatných i spoločných diel, fotografií a objektov oboch autorov v komplexnej inštalácii. Jan Pfeiffer, ktorý pracuje zvyčajne s architektonickými prvkami priestoru a rôznymi symbolmi, sa zameral predovšetkým na mocenské pozície, ktoré udávajú pravidlá. Markéta Magidová vo svojej tvorbe narába s jazykom, literárnymi odkazmi a s priestorovými inštaláciami. Vo výstavnom projekte sa zamerala na rôzne deformácie vytvárané z pohľadu podriadených. „Zhmotňujú určité spoločenské pravidlá, ktoré by si slúžiaci priali porušiť a zmeniť,“ dodáva Pribišová.

Výstava Izba pre slúžku potrvá do 26. januára 2014.

Zdroj: TASR

Odporúčame