Najlepší na Nitra24.sk

 1. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 2. Michalicka Robo (36s) 100%
 3. Tibor Cibovič (37.49s) 90%
 4. Fero Petrík (31s) 80%
 5. Milan Kokina (44.67s) 80%
 6. Jozef Ťapušík (45.13s) 60%
 7. galp 1 (40.59s) 50%
 8. Rastislav Búgel (63.12s) 30%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 4. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 5. Michal Černaj (16.45s) 100%
 6. Marián Mališ (17.05s) 100%
 7. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 8. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 9. Stanislav Michalík (19.42s) 100%
 10. Dávid Proksa (21.05s) 100%