Najlepší na Nitra24.sk

 1. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
 2. Tibor Cibovič (36.23s) 100%
 3. Monika Földešiová (67s) 90%
 4. Fero Petrík (48s) 80%
 5. Milan Kokina (57.69s) 70%
 6. Sonička Šaturová (58.5s) 70%
 7. Švadlenka Dagmar (99.05s) 60%
 8. Sonička Šaturová (66.74s) 50%
 9. Jozef Ťapušík (81.39s) 40%
 10. Švadlenka Dagmar (139.71s) 20%

Najlepší hráči

 1. Marián Mališ (14.39s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
 3. Jozef Silný (15.06s) 100%
 4. Kristína Rusinková (15.56s) 100%
 5. Lucia Silná (15.89s) 100%
 6. Peter Petráš (17.05s) 100%
 7. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
 8. Mária Kolesárová (18.24s) 100%
 9. Bozena Rimska (19.32s) 100%
 10. jan rak (19.67s) 100%