Najlepší na Nitra24.sk

 1. Rastislav Búgel (43.54s) 91%
 2. Jozef Ťapušík (65.95s) 80%
 3. galp 1 (66.19s) 80%
 4. Milan Kokina (68.61s) 80%
 5. Marián Bujna (69.34s) 60%
 6. Peter Hollý (88.79s) 50%
 7. Sonička Šaturová (39.67s) 30%
 8. Bronislava j (80.03s) 30%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Búgel (43.54s) 91%
 2. Jozef Ťapušík (65.95s) 80%
 3. galp 1 (66.19s) 80%
 4. Milan Kokina (68.61s) 80%
 5. Marián Bujna (69.34s) 60%
 6. Peter Hollý (88.79s) 50%
 7. Sonička Šaturová (39.67s) 30%
 8. Bronislava j (80.03s) 30%