Najlepší na Nitra24.sk

  1. Lucia Šútorová (43.21s) 100%

Najlepší hráči

  1. Lucia Šútorová (43.21s) 100%