Najlepší na Nitra24.sk

 1. Alžbeta Magyariová (25.42s) 100%
 2. Rastislav Búgel (26.28s) 100%
 3. Michal Pekár (30.16s) 100%
 4. Zdenko Balla (34.75s) 100%
 5. Jozef Ťapušík (22.65s) 90%
 6. Anna Ballayová (58.86s) 90%
 7. Monika Földešiová (81.39s) 90%
 8. Rastislav Búgel (22.83s) 80%
 9. Sonička Šaturová (50.84s) 70%
 10. vladimir kukla (73.1s) 70%

Najlepší hráči

 1. Alžbeta Magyariová (25.42s) 100%
 2. Rastislav Búgel (26.28s) 100%
 3. Michal Pekár (30.16s) 100%
 4. Zdenko Balla (34.75s) 100%
 5. Jozef Ťapušík (22.65s) 90%
 6. Anna Ballayová (58.86s) 90%
 7. Monika Földešiová (81.39s) 90%
 8. Rastislav Búgel (22.83s) 80%
 9. Sonička Šaturová (50.84s) 70%
 10. vladimir kukla (73.1s) 70%