Najlepší na Nitra24.sk

 1. Rastislav Búgel (32.4s) 100%
 2. Michal Pekár (33.21s) 100%
 3. Zdenko Balla (34.75s) 100%
 4. Alžbeta Magyariová (184.14s) 100%
 5. Jozef Ťapušík (22.65s) 90%
 6. Anna Ballayová (58.86s) 90%
 7. Monika Földešiová (117.41s) 90%
 8. vladimir kukla (73.1s) 70%
 9. Miroslav Miroslav (58.16s) 60%
 10. Sonička Šaturová (62.58s) 50%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Búgel (32.4s) 100%
 2. Michal Pekár (33.21s) 100%
 3. Zdenko Balla (34.75s) 100%
 4. Alžbeta Magyariová (184.14s) 100%
 5. Jozef Ťapušík (22.65s) 90%
 6. Anna Ballayová (58.86s) 90%
 7. Monika Földešiová (117.41s) 90%
 8. vladimir kukla (73.1s) 70%
 9. Miroslav Miroslav (58.16s) 60%
 10. Sonička Šaturová (62.58s) 50%