Otestujte sa, koľko toho viete o voľbách: 12 otázok, ktoré vás hneď preveria

(1/12) Koľko parlamentných volieb sa konalo od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993?

 1. 9
 2. 6
 3. 4

Najlepší na Nitra24.sk

 1. Peter Tkáčik (44.17s) 83%
 2. Dávid Marci (61.63s) 58%
 3. Sonička Šaturová (65.73s) 25%
 4. Peter Hollý (113.45s) 25%
 5. Monika Földešiová (150.9s) 25%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (17.27s) 100%
 2. Adam Čabrák (35.73s) 100%
 3. Ivan Janeček (48.97s) 100%
 4. Lenka Demjanova (68.24s) 100%
 5. Jaroslav Popel (42.76s) 92%
 6. Kacena Tobolka (56.19s) 92%
 7. Róbert Jakubička (57.92s) 92%
 8. František Soporsky (64.13s) 92%
 9. Eva V. (64.91s) 92%
 10. Peter Tkáčik (44.17s) 83%