Ako dobre poznáte svoje mesto? 10 otázok a zaujímavých faktov o Nitre!

Otázka 1/10
Aká je rozloha Nitry?

Najlepší na Nitra24.sk

 1. Martin Slezinger (18.06s) 100%
 2. Lucia Lauková (35.81s) 100%
 3. Patricia Bohacikova (37.65s) 100%
 4. Sonička Šaturová (42.07s) 90%
 5. Ivana Ďurišová (52.22s) 90%
 6. Martin Slezinger (25s) 80%
 7. Rastislav Búgel (36.95s) 70%
 8. Sonička Šaturová (55.2s) 60%
 9. galp 1 (62.13s) 60%
 10. Monika Földešiová (66.2s) 60%

Najlepší hráči

 1. Martin Slezinger (18.06s) 100%
 2. Lucia Lauková (35.81s) 100%
 3. Patricia Bohacikova (37.65s) 100%
 4. Sonička Šaturová (42.07s) 90%
 5. Ivana Ďurišová (52.22s) 90%
 6. Martin Slezinger (25s) 80%
 7. Rastislav Búgel (36.95s) 70%
 8. Sonička Šaturová (55.2s) 60%
 9. galp 1 (62.13s) 60%
 10. Monika Földešiová (66.2s) 60%