Ako dobre poznáte Svätoplukovo námestie?

Otázka 1/10
Na Svätoplukovom námestí stojí Mariánsky stĺp. V ktorom roku ho dali postaviť?

Najlepší na Nitra24.sk

 1. Rastislav Búgel (28.21s) 100%
 2. Bronislava j (78.08s) 90%
 3. Sonička Šaturová (52.76s) 70%
 4. Milan Kokina (71.05s) 60%
 5. Lucia Šútorová (79.26s) 60%
 6. Lenka Púchovská (58.4s) 50%
 7. sandra magova (72.37s) 40%
 8. Eleanora Pumprlová (112.92s) 10%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Búgel (28.21s) 100%
 2. Bronislava j (78.08s) 90%
 3. Sonička Šaturová (52.76s) 70%
 4. Milan Kokina (71.05s) 60%
 5. Lucia Šútorová (79.26s) 60%
 6. Lenka Púchovská (58.4s) 50%
 7. sandra magova (72.37s) 40%
 8. Eleanora Pumprlová (112.92s) 10%