Najlepší na Nitra24.sk

 1. pavel polčík (59.27s) 100%
 2. Rastislav Búgel (46.94s) 90%
 3. galp 1 (73.83s) 80%
 4. Miroslav Miroslav (74.32s) 80%
 5. Sonička Šaturová (47.78s) 70%
 6. vladimir kukla (65.81s) 60%
 7. Michal Pekár (72.8s) 60%
 8. Monika Szaboova (63.5s) 50%
 9. Patricia Bohacikova (64.85s) 50%
 10. Michaela Baranikova (68.95s) 50%

Najlepší hráči

 1. pavel polčík (59.27s) 100%
 2. Rastislav Búgel (46.94s) 90%
 3. galp 1 (73.83s) 80%
 4. Miroslav Miroslav (74.32s) 80%
 5. Sonička Šaturová (47.78s) 70%
 6. vladimir kukla (65.81s) 60%
 7. Michal Pekár (72.8s) 60%
 8. Monika Szaboova (63.5s) 50%
 9. Patricia Bohacikova (64.85s) 50%
 10. Michaela Baranikova (68.95s) 50%