Najlepší na Nitra24.sk

 1. Patricia Bohacikova (36.7s) 100%
 2. pavel polčík (59.27s) 100%
 3. Monika Földešiová (61.32s) 100%
 4. Patricia Bohacikova (40.97s) 90%
 5. Rastislav Búgel (46.94s) 90%
 6. Patricia Bohacikova (42.81s) 80%
 7. galp 1 (73.83s) 80%
 8. Miroslav Miroslav (74.32s) 80%
 9. Sonička Šaturová (47.78s) 70%
 10. Patricia Bohacikova (42.16s) 60%

Najlepší hráči

 1. Patricia Bohacikova (36.7s) 100%
 2. pavel polčík (59.27s) 100%
 3. Monika Földešiová (61.32s) 100%
 4. Patricia Bohacikova (40.97s) 90%
 5. Rastislav Búgel (46.94s) 90%
 6. Patricia Bohacikova (42.81s) 80%
 7. galp 1 (73.83s) 80%
 8. Miroslav Miroslav (74.32s) 80%
 9. Sonička Šaturová (47.78s) 70%
 10. Patricia Bohacikova (42.16s) 60%