Najlepší na Nitra24.sk

 1. Rastislav Búgel (39.36s) 100%
 2. Peter Rís (57.36s) 90%
 3. Monika Földešiová (69.53s) 80%
 4. Milan Kokina (82.15s) 80%
 5. Michal Pekár (62.91s) 70%
 6. Ľuboš Mihálik (55.78s) 60%
 7. Jakub Kania (65.44s) 60%
 8. Sonička Šaturová (65.23s) 50%
 9. Peter Balko (67.1s) 50%
 10. Patricia Bohacikova (72.72s) 40%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Búgel (39.36s) 100%
 2. Peter Rís (57.36s) 90%
 3. Monika Földešiová (69.53s) 80%
 4. Milan Kokina (82.15s) 80%
 5. Michal Pekár (62.91s) 70%
 6. Ľuboš Mihálik (55.78s) 60%
 7. Jakub Kania (65.44s) 60%
 8. Sonička Šaturová (65.23s) 50%
 9. Peter Balko (67.1s) 50%
 10. Patricia Bohacikova (72.72s) 40%