Simona Nádašiová Rôzne

Vyjadrenie ŽSR k stavu žel. priecestia Braneckého

Ako sme Vás nedávno informovali, železničné priecestie je v zlom technickom stave, no tak skoro sa asi zmeny nedočkáme. Vyjadrenie nám poskytol Mestský úrad v Nitre, ale Železnice tak urobili až dnes. Dodatočne Vám toto vyjadrenie sprostredujeme pr

Predmetné železničné priecestie sa nachádza v žkm 34,673 železničnej trate Šurany – Veľké Bielice so značným zaťažením cestných motorových vozidiel (CMV). V minulosti boli mestom Nitra vybudované chodníky pre peších, ktoré končia pri železničnom priecestí. Zo strany od železničnej stanice (ŽST) Nitra je priechod pre peších súčasťou železničného priecestia. Zo strany od ŽST Lužianky je chodník pre peších ukončený zábranou a chodci musia zísť na cestnú komunikáciu a prejsť na druhú stranu železničného priecestia a opäť vchádzajú na chodník pre peších. Nakoľko sa jedná o frekventované železničné priecestie, sú chodci ohrozovaní pri vstupe na cestnú komunikáciu a následnom prechádzaní cez železničné priecestie. Využívať druhú stranu rozšíreného železničného priecestia nie je možné – chodci by museli ísť po cestnej komunikácii súbežne s koľajami v mieste železničného priecestia.

Dňa 23.09.2009 bolo zvolané miestne šetrenie za účasti zástupcov Oblastného riaditeľstva (OR) Trnava a MsÚ v Nitre. Predmetom bolo posúdenie technického stavu priecestia, zároveň jeho rozšírenia, resp. zriadenia priechodu pre peších. Z vykonaného komisionálneho miestneho šetrenia boli prijaté nasledovné závery: 1.) Technický stav priecestia je nevyhovujúci a vzhľadom k dopravnému zaťaženiu nie je možné jeho sanovanie drobnou údržbou. Preto OR Trnava zaradí opravu priecestie do plánu komplexných rekonštrukcií (KR) hospodárskym spôsobom na rok 2010. 2.) Požiadavka MsÚ Nitra o jeho rozšírenie bola zástupcom mesta vysvetlená, že v zmysle Zákona o dráhach č.164/1996 Z.z., §11, ods.2, rozšírenie priecestia zriaďuje ten, v koho záujme k tomu dochádza. Zákon o dráhach musí byť rešpektovaný, preto potrebné finančné zdroje musí zabezpečiť mesto Nitra.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM