Vážený pán primátor, ...

Reakcia predstaviteľov mládežníckeho hokejového klubu HC Nitra na vyjadrenia primátora Nitry Jozefa Dvonča o vrátení časti dotácie.

Monika Földešiová

Vážený pán primátor, v súvislosti s Vašim vyjadrením publikovaným dňa 2. júla na celoslovenskom spravodajskom portále www.sme.sk a dňa 4.júla 2011 v regionálnych Nitrianskych novinách, citujeme :// „Do budúcna chceme smerovať vývoj v hokeji k tomu, aby bol v Nitre iba jeden klub,“// povedal primátor Jozef Dvonč, a tiež v súvislosti s Vašimi vyjadreniami na posledných dvoch rokovaniach v máji t.r., ktorých účastníkmi boli okrem nás aj ľudia z vedenia seniorského Hokejového klubu Nitra a.s. a tiež ďalšie osoby z Vášho okolia, si Vám dovoľujeme napísať tento list. Už dlhodobo na rôznych stretnutiach v súvislosti s hokejom vyjadrujete svoje želanie na spojenie dvoch akciových spoločností, ktoré v Nitre vykonávajú ako svoj hlavný predmet podnikania činnosť v ľadovom hokeji a sú držiteľmi licencií na účasť v republikových súťažiach riadených Slovenských zväzom ľadového hokeja. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto Vaše verejne prezentované želanie vôbec neprospieva našej práci, pretože zneisťuje ľudí pôsobiacich v klube, či už sú to rodičia detí, tréneri alebo partneri klubu. Chceme veriť, že to nepatrí k spomínanému „smerovaniu vývoja“… Každú chvíľu sa nás niekto pýta, či sa budeme spájať, či nebude vzhľadom na stav HK a.s. ohrozená činnosť mládeže, atď. Na každom z uvedených stretnutí na pôde MsÚ, ktorých sme sa zúčastnili, sme Vám predkladali argumenty proti spojeniu uvedených spoločností v súčasnej dobe, resp. v nasledujúcich štyroch rokoch okrem iného aj z dôvodu zložitého procesu, ktorým prechádza seniorský HK Nitra a.s.. Okrem toho, že doteraz sme od Vás nedostali žiadnu odpoveď na otázku, čo nefunguje v mládežníckom hokeji, keď chcete daný stav zmeniť, upozorňovali sme Vás aj na riziká, ktoré by takéto násilné spojenie prinieslo. Sú Vám dobre známe a v krátkosti boli zverejnené aj v rozhovore Mariána Lukáčika, predsedu predstavenstva HC Nitra dňa 14. júna 2011 na stránke www.hcnitra.sk. Vôľu na spojenie dokonca neprejavila ani druhá akciová spoločnosť – seniorský hokejový klub – a do dnešného dňa sme nezaznamenali žiadny oficiálny ani neoficiálny návrh zo strany Hokejového klubu Nitra a.s. na rokovanie o prípadnom zlúčení našich spoločností. A keďže ani zo strany mesta Nitra sme nezaregistrovali žiadnu ponuku na prevzatie akcií niektorej zo spoločností, nevieme si predstaviť, akým iným spôsobom chcete „smerovať vývoj v hokeji k tomu, aby bol v Nitre len jeden klub“. Doteraz ani Vaša osoba, ani nikto iný nedokázal sformulovať, čo sa vlastne od nás žiada a v princípe nám to bolo odprezentované iba tak, že by sme mali klub odovzdať, lebo Vy to chcete spojiť. Ale ako máme niekomu len tak „pri káve“ odovzdať akciovú spoločnosť? Takéto „odovzdania“ sa snáď mohli diať len pri znárodňovaní v totalitnom režime, ale určite nie v slušnej, demokratickej spoločnosti. Nevidíme teda ani najmenší dôvod, aby sa akákoľvek tretia osoba, ani keby to mal byť primátor mesta, pokúšala bez súhlasu akcionárov robiť nejaké kroky na spojenie dvoch samostatných obchodných akciových spoločností podnikajúcich podľa Obchodného zákonníka, s výnimkou krokov, ktoré umožňuje platná legislatíva Slovenskej republiky. A o to viac, ak si to tieto spoločnosti ani neželajú.

Sme vďační mestu Nitra a jeho obyvateľom, že majetok mesta – zimný štadión – môže okrem iných využívať aj skoro 250 detí pôsobiacich v našom mládežníckom hokejovom klube. Samozrejme nás zaujíma aj názor volených predstaviteľov mesta, ktorí na určité obdobie dostali od občanov právo spravovať tento majetok, ale boli by sme radi, keby to bol názor podložený konštruktívnymi návrhmi, pretože často sa nám zdá, že tento názor je ovplyvnený skôr osobnými sympatiami alebo antipatiami niektorých predstaviteľov mesta k jednotlivým športovým subjektom alebo k ich predstaviteľom.

Vážený pán primátor, je tu však ešte jeden rozmer Vašich vyjadrení, ktorý si pravdepodobne neuvedomujete a na ktorý Vás musíme upozorniť. Náš hokejový klub pripravuje koncepčné riešenia týkajúce sa mládežníckeho hokeja, s ktorými súvisí aj možný vstup ďalších akcionárov do našej spoločnosti, resp. užšia spolupráca s novými partnermi. Ich zneisťovanie vyjadreniami primátora mesta o „smerovaní vývoja k tomu, aby bol v Nitre iba jeden klub“, môže vážnym spôsobom narušiť prebiehajúce rokovania. Dovoľujeme si Vás preto dôrazne požiadať o zváženie Vašich ďalších vyjadrení. Ak máte záujem pomôcť 250 deťom, ktoré sú organizované v našom klube, skúste im aspoň čiastočne nahradiť tohtoročný výpadok na príjmoch v sume 45 tis. eur (asi 1/3 rozpočtu mládeže) z bývalého Centra voľného času Skalica, ktorého činnosť v predchádzajúcom rozsahu bola prakticky zrušená na základe tlaku Združenia miest a obci Slovenska, ktorého ste v súčasnosti predsedom, na vládu SR. Uvedené finančné prostriedky totiž podľa našich informácií skončili v rozpočtoch miest a obcí, ale dotácia mesta na činnosť mládežníckeho hokeja je v porovnaní s minulým rokom o 17 % nižšia.

S pozdravom Marián Lukáčik, predseda predstavenstva HC Nitra Dušan Repa, člen predstavenstva HC Nitra

Súvisiace články [link=http://www­.nitra24.sk/clan­ky?extend.103522_Zim­ny-stadion-budu-prevadzkovat-seniori.1]Zimný štadión budú prevádzkovať seniori[/link] a [link=http://www­.nitra24.sk/clan­ky?extend.102901_Ho­kej:-Mladeznicky-klub-Nitry-bude-musiet-mestu-vratit-cast-dotacie.17]Hokej: Mládežnícky klub Nitry bude musieť mestu vrátiť časť dotácie[/link]

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.