Utorok 23. júl 2019 Oľga  27 °C
Lucia Šútorová Práca

V priemyselnom parku v Nitre má vzniknúť prevádzka na spracovanie odpadu

Ročne by mala prevádzka spracovať desaťtisíce ton odpadu. Prácu by tu mohlo nájsť 30 ľudí.

Ilustračný obrázok k článku V priemyselnom parku v Nitre má vzniknúť prevádzka na spracovanie odpadu
Zdroj: TASR

Spoločnosť KOSIT WEST, s.r.o., Košice plánuje vybudovať Stredisko obslužných činností v priemyselnom parku Nitra – Sever. Stredisko by malo spracovávať a skladovať viaceré druhy odpadov, ktoré vzniknú z výrobnej alebo stavebnej činnosti v priemyselnom parku, v závode Jaguar Land Rover, ale aj u podnikateľov v Nitre a okolí.

Nová prevádzka

Nová prevádzka by mala byť jednou z ôsmich prevádzok umiestnených v prenajatých priestoroch v novopostavenej hale Prologis Park Nitra v priemyselnom parku. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa investora je termín začatia výstavby naplánovaný na 1. štvrťrok budúceho roka, stredisko by malo byť uvedené do prevádzky v 1. štvrťroku 2020.

Predbežne sú predpokladané investičné náklady vyčíslené na 850 000 eur bez DPH. V prevádzke by malo vzniknúť 30 nových pracovných miest, z toho 10 v administra­tíve, 20 vo výrobe a doprave.

Tisíce ton odpadu ročne

Podľa zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie uvažuje investor s dvoma variantmi činnosti. Prvý predstavuje zriadenie a prevádzku Strediska obslužných činností na spracovanie a zhromažďovanie 55 druhov odpadov. Predpokladané množstvo odpadov, ktoré bude v stredisku zhromaždené za účelom zberu a zhodnotenia, je 40 000 ton odpadu ročne. Druhý variant uvažuje o navýšení množstva odpadov o 10 000 ton na 50 000 ton odpadu ročne.

Zhodnocovanie odpadov

Vo vyčlenených priestoroch bude prevádzkovateľ zabezpečovať zber, predbežné triedenie a zhodnocovanie odpadov. Odpad z papiera a obalov z plastov a zmiešaných obalov bude upravovaný lisovaním balíkovacím lisom. Drvenie plastového odpadu bude realizované nožovým mlynom. Denná produkcia je odhadovaná na 18 ton zlisovaného materiálu a jedna tona podrveného plastu. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný a umiestnený v EKO-kontajneroch špeciálne určených na skladovanie nebezpečných odpadov. Ostatný odpad bude zhromažďovaný a umiestnený v kontajneroch na ostatné odpady. Na skladovanie ostatných odpadov budú vybudované kóje. Po nahromadení dostatočného množstva odpadov v kontajneroch bude odpad expedovaný na zmluvne zabezpečené zhodnotenie osobou oprávnenou nakladať s odpadmi.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR