andrea andrea Rôzne

Separujeme stále nesprávne

Kontajnery na sídliskách sú často preplnené a odpadky zostávajú položené vedľa nich. Jedným z dôvodov je i nesprávna separácia. Na Slovensku sa už niekoľko rokov triedi komunálny odpad na sklo, papier, plasty, lieky, žiarivky, batérie, odpad zo zelen

Do kontajnerov by nemala byť vyhadzovaná zemina, drobný stavebný odpad, kyseliny, zásady, kvapalné látky, odevy a iné. Napriek tomu ich tam niektorí obyvatelia dávajú. Pokiaľ odpad nie je správne triedený, hrozí fyzickým osobám pokuta až do výšky 165 €. Právnické osoby môžu zaplatiť až 6 638 €. Pokutu môžu dostať napríklad i osoby, ktoré pokladajú odpad mimo kontajnerov, a to i v prípade, že sú kontajnery plné, alebo ho z nich vyberajú. V rámci informovania o triedení odpadu vydalo Mesto Nitra spolu s Nitrianskymi komunálnymi službami informačnú brožúru, ktorá sa k občanom dostala prostredníctvom Nitrianskych komunálnych služieb. Podľa Miloslava Kramára z oddelenia komunálnych činností a životného prostredia na mestskom úrade je práve nesprávne nakladanie s odpadmi nepatriacimi do kontajnerov hlavným dôvodom ich prepĺňania. Do kontajnerov je možné ukladať len zvyškový komunálny odpad, čiže odpad, ktorý neobsahuje separovateľné zložky. V meste sa používajú tri druhy kontajnerov, a to 110 – 120 litrové , 240 litrové a 1100 litrové kontajnery. Na zber skla, papiera a plastov sa využívajú 1100 litrové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené na území mesta a v zberných dvoroch. Tie sú v Nitre dva, a to na Nábreží mládeže v areáli firmy Nitrianske komunálne služby s.r.o. a na Cabajskej ceste, konkrétne v areáli skládky v rekultivácii Katruša. Mesto Nitra organizuje dvakrát ročne veľký zber odpadu známy ako Jarné a Jesenné upratovanie, počas ktorého sú v jednotlivých častiach mesta umiestnené zberné nádoby určené na zber objemného odpadu napríklad na nábytok, umývadlá či iný veľkorozmerný odpad. O termínoch a umiestnení veľkoobjemových kontajnerov informuje občanov prostredníctvom schránkových novín. Okrem toho na jar organizujú Mestské služby v Nitre i zber rastlinného odpadu. Podľa Miloslava Kramára „k problému s ukladaním objemného odpadu ku kontajnerom na zber zmesového komunálneho odpadu dochádza i v tom prípade, ak ľudia upratovanie z nejakého dôvodu nestihnú.“ Vtedy končí odpad často položený pri kontajneroch. V takomto prípade je potrebné informovať buď oddelenie komunálnej činnosti a životného prostredia na Mestskom úrade v Nitre, alebo Mestskú políciu v Nitre. V čase veľkého upratovania domácností, ako napríklad pred veľkonočnými či vianočnými sviatkami, kedy je odpadu viac, zabezpečujú Nitrianske komunálne služby jeho vývoz častejšie. Na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je v rozpočte mesta pre rok 2009 schválená suma viac ako 3,5 mil. €. Okrem toho každoročne pribúda niekoľko nových kontajnerov v okolí bytových domov a rodinných domov. V prípade problému s väčším množstvom odpadu, ktorý je potrebné odstrániť, sú k dispozícii zberové dvory alebo pracovníci Oddelenia komunálnych činností a životného prostredia Mestského úradu v Nitre (telefón 6502 295), či Nitrianske komunálne služby (telefón 6516 210, 6513 748). Riešenie hromadenia odpadu nie je jednoduché. Každým rokom sa produkuje stále viac komunálneho odpadu. Jednou z možností, ako napomôcť v tomto probléme je jeho triedenie a správne umiestňovanie.

Veronika Veverková

smetiak01
24
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM