Rastislav Búgel Samospráva Práca

Radnica hľadá novú tvár: Plánuje obsadiť pozíciu hovorcu

Hľadáte novú prácu a baví vás komunikácia? Možno práve vás hľadajú na nitrianskej radnici.

Ilustračný obrázok k článku Radnica hľadá novú tvár: Plánuje obsadiť pozíciu hovorcu
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informovalo mesto Nitra na svojom webe, aktuálne hľadá človeka, ktorý by zaujal miesto hovorcu mesta. Konkrétne sa jedná o pracovnú pozíciu s názvom „referent pre propagáciu“. „bude zodpovedať za koordináciu aktivít mesta v styku s verejnosťou a pôsobiť ako hovorca samosprávy,“ informuje radnica na svojej webovej stránke.

Druh pracovného pomeru je 100% pracovný úväzok.

Mesto informuje aj o platových podmienkach: Rozpätie koeficientu základnej zložky mzdy 0,85–1,20, minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1145,00 €, osobné ohodnotenie zamestnancovi, ktorý je v skúšobnej dobe, možno priznať v rozsahu najviac do 50% základnej zložky mzdy zamestnanca, (1500,00 €) a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitry a platnou Kolektívnou zmluvou.

Aká by teda mala byť náplň práce v obsadzovanej pozícii? Referent pre propagáciu bude zodpovedný za koordináciu aktivít mesta v styku s verejnosťou. Pôsobiť teda bude ako „hovorca“ mesta.

Radnica od neho bude vyžadovať spoluprácu s nezávislými médiami, prípravu mediálnych výstupov a propagáciu práce mesta v médiách. Samozrejmosťou je aj príprava výstupov na webovú stránku mesta a vydávanie tlačových správ o činnosti mesta.

Od referenta sa očakáva účasť na pracovných stretnutiach a pracovných výjazdoch primátora, tlačových konferenciách a podobne.

„Monitoruje tlač, sleduje a analyzuje výstupy médií týkajúcich sa mesta Nitra a jeho vedenia. Tvorí, implementuje a kontroluje marketingový proces. Aktívne zabezpečuje proces tvorby imidžu mesta,“ dodáva radnica.

Medzi ďalšie činnosti „referenta pre propagáciu“ patrí vytváranie spoluprác s médiami, tvorba mediálnych kampaní a zapezpečovanie mediálnych partnerstiev. Rovnako bude mať na starosti komunikáciu nielen s médiami, ale aj s organizáciami a partnermi. Záujemca sa musí pripraviť, že počas svojho pôsobenia bude musieť riešiť aj krízové a problémové situácie.

Radnica medzi zamestnaneckými výhodami a benefitmi uvádza: odborný rast, príspevok na stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Uchádzač by mal mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa .

Uchádzať musí predložiť žiadosť, profesijný životopis, čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania a písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry.

„Kandidáti na funkciu „ referent pre propagáciu“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor propagácia-hovorca“ najneskôr dňa 12.2.2019 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra,“ informuje mesto na svojom webe, pričom si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie