Rastislav Búgel Samospráva

Sledovali ste ONLINE: Poslanci o parku na Sihoti a zapožičaní drahých prístrojov

Sledovali sme 31. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ONLINE. Na pretras prišiel mestský park na Sihoti, prideľovanie dotácií do výšky 2 000 eur a iné.

Ilustračný obrázok k článku Sledovali ste ONLINE: Poslanci o parku na Sihoti a zapožičaní drahých prístrojov
Foto: Rastislav Búgel / Zdroj: Dnes24.sk

Vážení priatelia. Náš ONLINE prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je na konci. Všetky podstatné témy pre vás v nasledujúcich dňoch spracujeme.

9:35 hod. Poslanci rozhodujú o osude poslankyne Šmehilovej. Radnica ju chce presunúť zo sociálnej oblasi do dopravnej.

9:46 hod. Šmehilová si vzala slovo. Bráni sa pred mestským zastupiteľstvom. Tvrdí, že radnica posúva nepravdivé informácie.

9:48 hod. Poslankyňa Rácová podala pozmeňujúci návrh.

9:50 hod. Nasleduje návrh na zvolenie prísediacej sudkyňe z radov občanov.

9:55 hod. Diskusia na tému prideľovania dotácií do 2000 eur. Materiál bol schválený

10:00 hod. Poslanci rozhodujú o výške príspevkov na dieťa pre školy a školské zariadenia. Na schválenie potrebuje zastupiteľstvo 3:5 väčšinu.

10:01 hod. „Za“ hlasovalo 17 poslancov z 19 prítomných.

10:07 hod. Pre potreby Orechovho dvoru bolo pripravené elokované pracovisko. „Návrh na odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor z MŠ Dolnočermánska 57 a jeho následné začlenenie do organizačnej štruktúry ako elokovaného pracoviska MŠ pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129 na základe delimitácie pracovnoprávnych vzťahov, delimitácie záväzkov a pohľadávok a delimitáciu príjmov a výdavkov (finančná delimitácia) Mesta Nitra na ZŠ s MŠ Novozámocká 129.“ Poslanci materiál odsúhlasili.

10:17 hod. Primátor Dvonč udelil krátku prestávku.

10:38 hod. Poslanci predniesli návrh využitia objektu “Hotela Tenis“

10:39 hod. Doterajší nájomca nespĺňal podmienky prenájmu.

10:49 hod. Na programe je návrh na umiestnenie tureckého vojnového pamätníka a obnovu tureckých vojnových hrobov v Nitre

10:52 hod. Práve bol predložený návrh na projekt „Mestské zásahy Nitra 2013". Jedná sa o projekt aktivácie a participácie obyvateľov

10:54 hod. Poslanci chcú nájsť objekty a miesta, ktoré nefungujú. Podobný projekt bol vytvorený v Bratislave, Brne, Košiciach…

10:56 hod. Poslanci návrh projektu „Mestské zásahy Nitra 2013" odsúhlasili.

10:23 hod. Poslankyňa Rácová si myslí, že budú niektoré školy finančne ukrátené na úkor iných.

10:40 hod. Nasleduje návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014.

10:43 hod. Mestská rada na svojom rokovaní 11. júna prejednala návrh pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2014 a odporúča návrh schváliť.

10:44 hod. Návrh bol schválený 21 poslancami

12:04 hod. Poslanci preberú návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Krčméryho 2 pre Súkromnú základnú umeleckú školu a Súkromné konzervatórium H. Madariovej

12:06 hod. ZŠ Krčméryho v súčasnosti priestory nevyužíva

12:18 hod. Niektorých poslancov nepotešil návrh na zapožičanie prístrojov v hodnote viac ako 43-tisíc eur. Využívať by ich mali na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za účelom využitia zdravotníckych prístrojov v Hospici – dom pokoja a zmieru u Bernadetky.

12:20 hod. „ZA“ bolo 22 poslancov. Materiál bol schválený.

12:36 hod. Poslanci schválili odpredaj trafostanice – Diely za cenu za cenu 19 310,82 eur.

12:48 hod. Nasleduje obedná prestávka.

13:15 hod. Rokovanie mestského zastupiteľstva pokračuje.

13:17 hod. Poslanci predložili informatívnu správu k návrhu štúdie funkčného a prevádzkového využitia časti mestského parku na Sihoti v Nitre

13:20 hod. „Žiadatelia majú dlhoročné skúsenosti v gastronómii. V mestskom parku na Sihoti chýbajú stravovacie služby, ktoré plánujú poskytovať žiadatelia. Ide nielen o predaj rýchleho občerstvenia a nápojov po rekonštrukcii stavby, ale aj o ponuku cukrárenských výrobkov, kvalitnej kávy a grilovaných špecialít. Vybudovaná letná terasa umožní využitie vnútorného priestoru na posedenie v nepriaznivom počasí. Mesto Nitra predmetným prenájmom zároveň získa hospodársky výnos z predmetných nehnuteľností,“ stojí v informatívnej správe.

13:22 hod. V návrhu je zahrnuté vybudovanie aj grilovacích miest. Riešenie hovorí aj o využití hospodárskych budov. V pláne je požičovňa športových potrieb a malé občerstvenie.

13:24 hod. Biskupský hostinec by mohol prejsť rekonštrukciou, vzniknúť by v ňom mohla cukráreň vyššieho charakteru. Napojenie na nábrežie by mohlo priniesť plážovú koncepciu, možnosť člnkovania a iné.

13:27 hod. Podľa poslanca Gajdoša je mestský park ako taký jedným z najúžasnejších centier každého mesta. Aj v Nitre navštevuje množstvo občanov park. Názor, ktorý bol pred chvíľou prezentovaný, si podľa Gajdoša zaslúži hlbšiu oponentúru odborníkov aj verejnosti. „Šiť to horúcou ihlou nie je vhodné riešenie,“ povedal.

13:30 hod. Viceprimátor Štefek sa k problému tiež vyjadril. Podľa neho je park na Sihoti citlivý priestor.

13:33 hod. Podľa poslanca Gavaloviča sú k dispozícii aj iné plochy. Napr. kasárne pod Zoborom a pod. Podľa jeho názoru nemá mesto veľa zelených plôch. Pokiaľ je to možné, mala by prebehnúť diskusia na úrovni občana.

13:37 hod. Podľa poslankyne Rácovej by bolo dobré, keby sa vec vrátila k pôvodnej myšlienke, zachovania parku ako miesta oddychu.

13:39 hod. O prenájom objektu pre hospodárske zvieratá majú záujem dvaja ľudia.

13:40 hod. Mestská rada odporučila prenájom pre dvoch žiadateľov na 5 rokov.

13:41 hod. V pomere 12/7 bol návrh na prenájom zamietnutý. Poslanci boli požiadaní o vypracovanie nového návrhu na uznesenie.

Zastupiteľstvo
7
Galéria
Foto: Rastislav Búgel
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM