Správy

Samospráva stále hľadá nového mestského policajta: Čo má spĺňať uchádzač?

Mesto Zlaté Moravce hľadá nového príslušníka mestskej polície. Prečítajte si podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Samospráva stále hľadá nového mestského policajta: Čo má spĺňať uchádzač?
Zdroj: TASR

Mestská polícia v Zlatých Moravciach hľadá nového príslušníka do svojich radov. Uvolnené je jedno pracovné miesto.

Záujemcovia môžu svoje žiadosti mestu zasielať do 12.septembra 2019 do 15.00 hodiny.

Záujemca musí spĺňať viacero predpokladov. Musí mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, vek najmenej 21 rokov, morálnu a občiansku bezúhonnosť, zdravotnú, fyzickú (previerky) a duševnú spôsobilosť a vodičský preukaz skupiny B.

Záujemca musí byť taktiež komunikatívny, samostatný, flexibilný, s ochotou pracovať aj nad rámec stanovenej pracovnej doby. Samozrejmosťou je práca s počítačom na základnej úrovni.

Výhodou je odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Kandidát na miesto zašle alebo osobne odovzdá prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do vyššie uvedeného termínu (rozhodne dátum doručenia) na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája č. 2/ podateľňa v uzavretej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE – príslušník Mestskej polície, NEOTVÁRAŤ".

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

  • úradne overené kópie dokladov o splnení kvalifikačného predpokladu,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka mestskej polície (aj na prácu v noci) nie staršie ako tri mesiace,
  • lekárske potvrdenie (od psychológa) o duševnej spôsobilosti na výkon činností príslušníka mestskej polície,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony úradne overené,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
  • ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • telefonický kontakt resp. emailovú adresu.

„Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihlásením uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najmenej 3 dní pred termínom jeho konania. Výberová komisia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nesplnili požadované predpoklady a právo nevybrať žiadneho uchádzača,“ dodáva samospráva.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM