Samospráva

Rozbieha sa výstavba nájomných bytov: Radnica schválila systém ich prideľovania

V Zlatých Moravciach sa postupne rozbieha výstavba nových nájomných bytov. Dôležitou súčasťou projektu je aj schválenie systému ich prideľovania žiadateľom.

Ilustračný obrázok k článku Rozbieha sa výstavba nájomných bytov: Radnica schválila systém ich prideľovania
Zdroj: TASR

Ešte počas júna zasadli mestskí poslanci. Jedným z bodov rokovania bolo aj schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré sa zameriava na niektoré kritériá prideľovania plánovaných nájomných bytov. V poradovníku uchádzačov sa následne budú prideľovať body každému záujemcovi. Čím viac bodov uchádzač o pridelenie bytu získa, tým bližšie k bývaniu sa ocitne.

Takéto poradovníky budú vytvorené štyri. Konkrétne sa bude jednať o poradovníky pre, jedno, dvoj a trojizbové byty a bezbariérové byty.

Body uchádzačom sa budú prideľovať vo viacerých oblastiach.

Dĺžka trvalého pobytu

V sledovanej oblasti o dĺžke trvalého pobytu v našom meste budú môcť byť udelené body za 0–5 rokov (1 bod), 6–10 rokov (2 body), 11–15 rokov (3 body). 16–20 rokov (4 body) a 21 a viac rokov (5 bodov). Ako informuje mesto na svojom webe: „Bodovať sa bude aj dátum podania žiadosti o pridelenie bytu. Uchádzač, ktorý si podal žiadosť do troch rokov pred nadobudnutím účinnosti spomínaného VZN dostane 1 bod. Uchádzač, ktorý si ju podal pred viac ako troma rokmi pred nadobudnutím účinnosti VZN získa 2 body.“

Ďalšou hodnotenou oblasťou bude sociálne postavenie uchádzača. Najviac bodov dostane uchádzač, ktorý bude mať kultúrny, sociálny, ekonomický alebo zdravotný prínos pre mesto Zlaté Moravce (5 bodov). Nasleduje samostatne zárobkovo činná osoba alebo uchádzač na rodičovskej alebo materskej dovolenke (3 body), študent alebo dôchodca dostane body 2 a nezamestnaný uchádzač bude hodnotený jediným bodom.

Rodinné pomery žiadateľa

Samostatná plnoletá osoba dostane od bytovej komisie 5 bodov, bezdetní manželia 20 bodov, páry, ktoré nie sú manželmi (10 bodov). 25 bodov do poradovníka bude pridelených osamelému rodičovi s jedným nezaopatreným dieťaťom. Za každé ďalšie nezaopatrené dieťa sa uchádzačovi o nájomný byt pripočíta ďalších 5 bodov. O päť bodov menej dostane uchádzač s úplnou rodinou avšak bez manželského zväzku. Rovnako dostane za každé nezaopatrené dieťa 5 bodov navyše. „Pokiaľ však ide o manželský pár s jedným nezaopatreným dieťaťom, miesto 20 bodov získajú 30, plus 5 bodov za každé ďalšie nezaopatrené dieťa,“ informuje mesto na svojom webe. Pokiaľ je uchádzač alebo člen jeho rodiny osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, prirátajú mu do celkového hodnotenia ďalších 10 bodov.

Body môžu aj odrátať

V celkovom hodnotení sa nebudú body len pripočítavať. Pri uchádzačoch sa budú sledovať nezhody s nájomcami v doterajšom obydlí, výchovné pomery rodiny s nezaopatrenými deťmi, plnenie povinnej školskej dochádzky starostlivosť o výživu a výchovu detí a iné skutočnosti. „Za každú jednu z týchto menovaných zistení môže komisia strhnúť po 5 bodov,“ informuje radnica.

Pokiaľ bude záujemca žiadať o pridelenie bezbariérového bytu, bude sa prihliadať na stupeň zdravotného postihnutia. Na záver bude vyššie v poradovníku uchádzač, ktorý po celkovom hodnotení získa najvyšší počet bodov. Nastať môže aj situácia, kedy bude mať viacero uchádzačov rovnaké bodové hodnotenie. V takom prípade sa podľa VZN pristúpi k žrebovaniu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM