Rôzne

My sa pýtame, kandidáti strany MOST-HÍD odpovedajú

Ešte neviete, koho a či pôjdete voliť v nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu? Možno vám pomôžeme sa rozhodnúť. Všetkým kandidátom sme položili štyri otázky týkajúce sa ich postojov a názorov. A tu si môžete prečítať ich odpovede...

Ilustračný obrázok k článku My sa pýtame, kandidáti strany MOST-HÍD odpovedajú
Zdroj: Webnoviny.sk

Otázky:
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za europoslanca?
2. Aký je váš postoj k EUÚ a aké sú vaše hlavné priority, ktoré chcete v europarlamente presadzovať?
3. Čo považujete za hlavné problémy vo fungovaní EÚ?
4. Ako vnímate ďalšie posilňovanie kompetencií EÚ? Ktorých kompetencií by sa národné štáty rozhodne nemali vzdať a do ktorých by EÚ nemala vôbec zasahovať a mali by ostať vyslovene v kompetenciách národných vlád?

Zsolt Simon

1. Ako dvojnásobný minister som získal dostatočné skúsenosti o práci a fungovaní EÚ a vidím, že v mnohých prípadoch členstvo znamená premárnenú šancu pre naše regióny. Chcem, aby sme využili všetky dostupné možnosti.

2. Poznám mechanizmy EÚ a mám konkrétne návrhy na využitie možností v prospech našich regiónov. Považujem za neprípustné, aby prostriedky pre našich farmárov ďalej klesali, tak ako sa to stalo minulý rok. Preto, aby sme to mohli zmeniť, treba pripraviť správu o tom, ako európske prostriedky dokázali pomôcť zaostávajúcim regiónom a poľnohospodárom v konkurenčnom prostredí.

3. EÚ občas charakterizuje ťažkopádnosť v rozhodovaní a príliš veľká byrokracia.

4. EÚ by mala mať silnejšie postavenie pri kontrole demokratických princípov členských štátov (menšinové práva, vymožiteľnosť práva) a mala by posilniť spoluprácu v rámci spoločnej zahraničnej a obrannej politiky.

József Nagy

1. Je to prirodzeným pokračovaním mojej doterajšej krátkej ale intenzívnej politickej kariéry. Som členom výboru NRSR pre Euróske záležitosti a členom Rady Európy, kde pracujem v oblasti menšinovej politiky. V parlamente sa venujem environmentálnej a sociálnej oblasti . Poznám fungovanie Bruselskej administratívy, bol som skoro dva roky členom Rady ministrov. Preto dokážem porovnať možnosti a filozofiu, akou sa v ochrane životného prostredia vedeli vyrovnať s celoeurópskou výzvou, ale vidím aj to, že v oblasti sociálnych istôt zatiaľ najsilnejšie členské štáty nedokázali prísť na chuť solidarity. Pritom, dôkazom toho, že to ide a že to za to stojí, stačí si spomenúť na nemecké zjednotenie. Nemecko to nepoložilo, ale posilnilo. Preto budem pracovať tak, aby po zjednotení trhu, voľnom pohybe pracovnej sily a vytvorení spoločnej meny sa vyriešila aj sociálna únia. Ľudia, na pomoc odkázaní nemajú možnosť sa presťahovať za prácou, nemôžu ísť “robiť” dôchodcov na západ. V tomto sa ned§ spoliehať na trh. A za stav ekonomiky nesie svoj podiel viny aj otvorenie trhov a slobodná súťaž a svoj prospech tieto silné krajiny už na tom získali. Chcem dosiahnúť, aby ľudia z nových členských krajín sa nemuseli cítiť druhoradými občanmi v Európskej únii.

2. Vytvorenie spravodlivého a motivačného sociálneho systému pre všetkých občanov EÚ
Sociálne a ekologické trhové hospodárstvo, ktoré si EU môže dovoliť
Ochrana práv menšín a ich rovná šanca v spoločnosti, opatrenia proti diskrimináciám
Vytvoriť európske štandarty v oblasti spravodlivosti a justície
Podpora programov Erasmus, aby študenti mohli poznať život a kultúru iných krajín
Automatické uznávanie diplomov a kvalifikácií
Posilnenie ochrany práv spotrebiteľov
Podpora miestnych poľnohospodárov a produkcii kvalitných potravín, aby sa vytvorili nové pracovné miesta a nevznikli náklady na dopravu, ktorá znečisťuje životné prostredie

3. Byrokracia
Zodpovedná fiškálna politika
Slabšia akcieschopnosť v niektorých oblastiach
Slabú politickú legitimitu a tým pádom aj zodpovednosť voči voličom

4. Vyslovene v kompetenciách národných vlád má ostať kultúrna politika, priemysel, vzdelávanie, šport, cestovný ruch, naopak, posilnil by som kompetencie a zodpovednosť za sociálne zabezpečenie a za jednotné štandardy justície, spravodlivosti a zdravotného zabezpečenia a práv národnostných menšín.

František Šebej

1. Dnes potrebujeme Európu s pevným postojom. Mám dosť skúseností, aby som vedel, kedy je čas kompromisov a kedy pre kompromisy nie je priestor. Práve dnes, v priamom prenose, tesne za našimi hranicami sa odohrávajú drámy, ktoré by sme si ešte pred niekoľko rokmi nevedeli predstaviť. Opäť sa k slovu dostal primitívny princíp, že moc znamená právo. A tvárou v tvár vývoju na Ukrajine viem, že nie je priestor pre kompromisné uhýbanie. Naopak, je čas otvorene povedať, že Európa nedokáže, nechce a nesmie nič podobné tolerovať. Preto kandidujem. Ako zástupca malej krajiny, ktorá má smutné skúsenosti s podobným princípom v praxi. Má preto existenčný záujem aby sa striktne odmietol. Nejdem si do Bruselu oddýchnuť. Kandidujem, aby som všetku svoju energiu, skúsenosti, vedomosti a osobné kontakty vložil do vytvárania bezpečnej Európskej únie. Únie, ktorá má svoje nespochybniteľné miesto v zahraničnej politike pretože sa spolupodieľa na ochrane svojich občanov.

2. Môj postoj k EÚ a nášmu členstviu v nej je pozitívny. Slovensko nemá inú zmysluplnú geopolitickú, ani hospodársku alternatívu a je dobre, že sme členmi EÚ. Mojou prioritou je apelovať na bezpečnosť a nekompromisný postoj v otázkach, na ktorých Európa bola postavená a musí stáť znova. Garantovať, že obyvatelia Európskej únie môžu byť rôznorodí, no v otázkach ako sloboda a demokracia nie sú ochotní pristúpiť na kompromisy.

3. Hlavným problémom je rozpor medzi často nereálne stanovovanými cieľmi (stať sa najvýkonnejšou a najkonkurenci­eschopnejšou ekonomikou sveta, napríklad) a skutkami či opatreniami, ktoré konkurencieschop­nosť a výkon brzdia, až paralyzujú. Napríklad rôzne obmedzenia, direktívy, regulácie a podobne. Problémom je tiež podliehanie ľavicovým a environmentalis­tickým utópiám, ktoré sa premietajú do činností a plánov únie.

4. EÚ nepotrebuje vo všeobecnosti ďalšie kompetencie, nevie si poradiť ani s tými, ktoré už má. Niektoré je potrebné vrátiť skôr na národné štáty. Jednotná mena si ale asi vyžiada kompetencie v oblasti bankovníctva a financií na centrálnej úrovni. Medzi kompetencie, ktoré by mali zostať na národnej úrovni, patria rozhodne dane.

Tibor Bastrnák

1. Myslím si, že Európsky parlament je dôležitým priestorom presadzovania záujmov jednotlivých členských štátov ako aj ich občanov. Som presvedčený, že svojimi skúsenosťami dokážem prispievať k efektívnejšiemu zastupovaniu Slovenska na európskej pôde.

2. Miesto Slovenska je každopádne v Európe. Existujú určité témy, ktoré musia byť zosúladené v rámci Európy. Keďže počas mojej politickej kariéry som sa väčšinou venoval zdravotníctvu, podľa môjho názoru by bolo potrebné niektoré záležitosti v zdravotníctve harmonizovať v rámci európskej legislatívy. Viem si napríklad predstaviť, že by sa dalo vzájomne prepojiť poisťovacie systémy, vytvoriť vzájomnú spoluprácu nemocníc a zdravotníckych inštitúcií fungujúcich v jednotlivých krajinách a bolo by možné previezť rôzne systémy, ktoré dobre fungujú na územiach starých členských štátov do zdravotníckych systémov nových členských štátov

3. Najväčším problémom podľa môjho názoru je samotná nedostatočná súdržnosť členských krajín. Vyskytujú sa rôzne problémy ohľadne otvorenosti pracovného trhu, vieme o problémoch vo Veľkej Británii, posilňuje sa euroskepticizmus. Som toho názoru, že celé fungovanie EÚ by bolo treba pretvoriť takým spôsobom, aby ľudia vnímali pozitíva spoločného fungovania únie a menej vnímali jeho negatíva.

4. Ako predstaviteľ maďarskej menšiny si myslím, že najväčším nedostatkom v Európskej únii je to, že neexistuje štandard menšinových práv. Menšinové práva ponechajú plne v kompetencii členských štátov, tým pádom sa vytvoria lepšie a horšie príklady. Mám za to, aby sa v EÚ vytvoril spoločný štandard menšinových práv, ktorý by bol smerodajný pre všetky jej členské štáty.

Andrea Vitkóová

1. Strana Most-Híd zostavila dobrú a silnú kandidátku na voľby do EP. Som rada, že môžem byť súčasťou tohto tímu. V doterajšej činnosti EP a zvlášť aj poslancov za SR som postrádala dostatočnú informovanosť občanov o činnosti EP ale aj ostatných inštitúcií EÚ. Približne 60 % predpisov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky prichádza z Bruselu. Občania Slovenskej republiky svojím vstupom do EÚ sa stali súčasne aj občanmi EÚ. Myslím si, že si zaslúžia dostatočnú informovanosť o dianí a rozhodnutiach EÚ. Je dôležité, aby k dobrému menu Slovenska a hlavne aj „logickým“ a zmysluplným rozhodnutiam prispievali poslanci svojou aktivitou.

2.

 • presadzovanie európskej legislatívy na Slovensku, v zmysle – presadiť ich tak aby mali zmysel a splnili svoj účel, t.j. prehodnotiť nezmyselné legislatívne návrhy resp. už hotové nariadenia.
 • nápomocná k naplneniu idei aspoň čiastočnému zblíženiu, zbližovaniu životnej úrovne obyvateľov Slovenska s ostatnými porovnateľnými časťami EU, vytvorenie spoločného európskeho štandardu sociálneho a zdravotného systému pre všetky členské štáty
 • vytvorenie inštitucionálnej ochrany demokratických princípov a slobôd v členských krajinách, vrátene ochrany práv národnostných menšín a ich európskej štandardizácie
 • rodinná politika, ochrana ľudských práv a práv detí.

Od skončenia vysokej školy pôsobím naďalej vo vysokom školstve, a viem že máme šikovných absolventov, doktorandov a budúcich vedcom a preto som za – kvalitatívne posilňovanie siete vzdelávacích zariadení a všeobecné uznávanie kvalifikácií z jednotlivých štátov – vzdelávanie pre prax, vedu a rozvoj Nežijem veľkomestským životom, viem čo prinášajú regionálne rozdiely, ktoré žiaľ na Slovensku máme – skutočná podpora pre zaostávajúce regióny. Europarlament, a poslanci jednotlivých štátov by mali pamätať na regióny a snažiť sa znižovanie regionálnych rozdielov – aj dohľadom na správnym prerozdeľovaním poskytnutých peňazí. Som kandidátkou ženskej organizácie IDEA a samozrejme mojím záujmom je byť aktívna aj pri témach ktoré majú význam zvlášť pre ženy – rovnaké príležitosti a uznanie ženy. Nemyslím tým na povinné a vôbec nie zákonné resp. legislatívne zakotvenie tzv. „kvót“. Táto téma nie je témou legislatívneho zakotvenia, je to pohľad spoločnosti na možnosti ktoré sú dané ženám, aby ich využili a hlavne mali odvahu. Ja by som to nazvala ako téma morálna. Povinnými kvótami by sme možno docielili to, že na šikovné a schopné ženy by sa nazeralo ako na „chránené bytosti“ – objekt práva a nie ako na schopné osobnosti. Je jasné, že hlavnou úlohou ženy – čo je dané prírodou, a ja to považujem sa absolútne prirodzené je rodina a výchova detí. V tom som zásadová. Ale prečo zostať len pri tom. Vieme, že ženy často uvažujú o niektorých záležitostiach inak a preto je potrebné o presadzovanie takéhoto uhla pohľadu, dať a poskytnúť možnosti. Aj vo svojom okolí poznám ženy ktoré to dokázali ale aj také, ktoré schopnosti majú ale odvahu a možnosti nie.

3. Od prijatia Slovenska za členský štát EU, európske inštitúcie prijali množstvo prelomových rozhodnutí a EÚ získala výrazné právomoci nad štátnymi rozpočtami, ekonomickou či poľnohospodárskou politikou štátov. Uvedené legislatívne zmeny boli skôr v neprospech členských štátov, najmä menších, novoprijatých. Sú iné oblasti, ktoré zrejme vedome nie sú tak „preferované“. Je to najmä sociálny systém a samozrejme právna istota občana. EÚ musí byť orientované viac sociálne a viac presadzovať demokratické princípy. V mnohých veciach sa správa elitársky.

4. Sú isté kompetencie, ktoré EÚ musí ponechať na vlastnom rozhodnutí svojich členských štátoch. Je to vlastne aj samotná daňová politika členského štátu – som proti harmonizácii daní v EÚ. Národné štáty by sa nemali vzdať práva na reguláciu svojho vnútorného trhu. Týka sa to nezmyselných rozhodnutí EÚ – v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva ale aj iných oblastí, ktoré zbytočne komplikujú život občanov a spôsobujú úpadok tých oblastí hospodárstva, ktoré boli na Slovensku plne funkčné. Okrem kritiky, však je potrebné si uvedomiť, že nebyť vstupu Slovenska do EÚ a prijatia spoločnej meny, by nedošlo k zjednodušeniu obchodovania so zahraničím a nezabezpečila by sa stabilita meny a dopadli by sme ako štáty bez spoločnej meny v Európe.

Zoltán Forró

1. Preto, lebo si myslím že občania SR a hlavne mladí občania potrebujú silné zastúpenie v EU, nakoľko sú cenným zdrojom rozvoja spoločnosti a ich nezamestnanosť a sociálne vylúčenie je na neprijateľne vysokej úrovni.

2.

 • zastupovanie mladých v EU
 • zníženie miery nezamestnanosti mladých
 • posilnenie postavenia mládeže
 • zvýšenie a lepšia koordinácia rozdeľovania EU prostriedkov do regionálneho rozvoja
 • podpora chudobnejších regiónov EU
 • podpora slovenských výrobkov a surovín
 • ochrana práv národnostných menšín

3.

 • nezamestnanosť
 • byrokracia
 • nedostatočné kontrolovanie alokácie a míňanie prostriedkov z eurofondov

4. Mali by sa posilniť kompetencie EU v oblasti menšinových práv, ochrane demokratických princípov v členských štátoch. Poľnohospodárstvo, priemysel a vzdelávanie by mali ostať vyslovene v kompetenciách národnostných vlád.

Jozef Lohyňa

1. Do verejného života som vstúpil v roku 2013. Uchádzal som sa o post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vtedy ma podporilo viacero strán, i keď som kandidoval ako nezávislý. Práve ľudia z prostredia Mostu mi najviac pomáhali a zabezpečovali veľkú časť kampane. Niekoľko krát som sa stretol aj s pánom predsedom Bélom Bugárom. A tak na základe vzájomných sympatii mi strana Most umožnila ako nestraníkovi pokúsiť sa obhajovať občanov Slovenska v Európskom parlamente.

2. Počas svojej športovej kariéry som precestoval celý svet a s radosťou som privítal keď Slovensko sa začlenilo do európskych štruktúr a stali sme sa 2004 členmi EU. Mojou motiváciou a absolútnou prioritou je snaha o dôstojný život ľudí na Slovensku. V prípade zvolenia sa chcem sústrediť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Sú na to vyčlenené značné sumy z európskeho rozpočtu. Bratislava je piatym najbohatším regiónom v Európe, ale Bratislava nie je Slovensko. Sám žijem striedavo v Bratislave a v Prievidzi a tie rozdiely sú naozaj viditeľné. Nie je donekonečna možné, aby matky odchádzali od svojich detí za prácou do Rakúska, otcovia do Nemecka, Anglicka a podobne len preto , že u nás je práca slabo platená alebo žiadna. Toto určite nie je to, čo sme od členstva v únii očakávali. Aj účelným využívaním fondov EÚ môžeme umožniť štátu zvýšiť razantnejšie platy v zdravotníctve, v školstve ale aj v štátnej a verejnej správe. Tiež dôchodky sú nedôstojne nízke pre život. Aspoň tak aby boli porovnateľné so životom inde v EÚ.

Vladimír Vágási

1. V politike sa pohybujem len pár rokov ale stačí to na to, aby som si uvedomil, že niektoré problémy doma nevyriešime. Problémové sídlisko Luník 9. alebo ťažba uránu pri Košiciach prekračujú hranice Slovenska a ja som presvedčený, že pomôcť môže iba Európska únia.

2. Už som to naznačil v predchadzajúcej odpovedi. Chcem sa popasovať s problémami, ktoré najviac ťažia Košičanov. Neslávne sídlisko Luník 9. je diera na peniaze a samospráva sa s tým nevie popasovať. Toľko miliónov eur, koľko dostalo toto sídlisko za posledné obdobie, by stačilo na vyriešenie problémov v doprave, zdravotníctve či školstve a určite by to prinieslo celému regiónu aj viac pracovných príležitostí.

Druhým problémom, ktorý potrebujeme vyriešiť, je ťažba uránu pri Košiciach. Myslím si, že súčasné politické rozloženie síl aké na Slovensku máme, neumožní zastaviť ťažbu rádioaktívneho uránu. Preto bude musieť zasiahnúť Európska únia, ktorá by mala byť ochranným dáždnikom pre všetkých občanov. Sme pracovitý a slušný národ, sme silný región pre Európu a nezaslúžime si takýto zásah do životného prostredia ako si to želá pár ľudí na Slovensku.

3. Tak ako väčšina občanov vnímam aj ja ako najväčší problém prehnanú byrokraciu EÚ.

4. Mojou najväčšou hodnotou v živote je sloboda. A všetko, čo ju ohrozuje je veľmi zlé. Európska únia je živý mechanizmus a ak sa budú jej kompetencie meniť tak, aby neobmedzovali slobodu nás občanov, bude to v poriadku. A platí to pre EÚ aj pre jej všetky členské štáty.

Peter Krajnak

1. Chcem prispieť k vyrovnávaniu vzniknutých regionálnych rozdielov medzi západnou Európou a krajinami, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004.

2. Európska únia je stabilizačným faktorom nášho regiónu, posilňuje hospodársku spoluprácu a jednotné stratégie. K hlavným prioritám mojej kandidatúry patrí dokončenie a realizácia stratégie EÚ pre oblasť Karpát, ktorá by bola prospešná pre rozvoj východného Slovenska, a v rámci nej podpory poľnohospodárstva a agroturistiky. Moja osobitná pozornosť bude zameraná na obhajobu potrieb rusínskej a rómskej národnostnej menšiny.

3. Neriešená nezamestnanosť, narastajúca byrokracia, podliehanie liberálnej lobby a takmer žiadne iniciatívy v boji proti euroskepticizmu.

4. Posilňovanie právomocí EÚ nesmie byť na škodu ekonomicko-sociálnym záujmom Slovenska, ktoré si stále nesie dôsledky zaostávania z minulého režimu. Treba sa postaviť voči tým opatreniam, ktoré môžu uškodiť ekonomickému rastu ako napríklad harmonizácia daní v rámci celej EÚ, environmentálne opatrenia obmedzujúce výrobu a podobne. Jednotné postupy vidím v oblasti posilňovania bezpečnosti dopravy, ochrany zdravia, zdravotnej starostlivosti či vymožiteľnosti prá­va.

Karol Pataky

1. Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že je zbytočné kandidovať „z nepostupového miesta“. Ak svojou kandidatúrou dokážem čo i len trocha prispieť k zastúpenie našej strany MOST – HÍD v Europarlamente budem veľmi spokojný. Myslím si, že Európa potrebuje jasne čitateľné
strany, odborne, vekovo a fyzicky zdatných politikov orientovaných na potreby občanov a ktorí dokážu svoju odbornosť v EU aj presadiť.

2. Európska únia priniesla pre Slovensko oveľa viac pozitív než ako to niektorí samozvaní odborníci tvrdia. Môj postoj je jednoznačne proeurópsky aj keď sú aj určité negatívne javy, ktoré vstup do EU priniesli. Mojimi prioritami sú: Vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ochrana práv národnostných menšín, politika mládeže, rozvoj športu a politika voľného času.

3. Z ekonomického hľadiska súhlasím s názorom ekonóma p. Ježka, že je neudržateľná asymetria medzi menovou politikou centralizovanou v ECB a decentralizovanou fiškálnou politikou, ktorá zostáva v rukách národných štátov. Práve fiškálna suverenita v niektorých krajinách južného krídla EÚ je zdrojom problémov a zaťažuje rozpočty fiškálne zodpovedných štátov. Z pohľadu občanov to budú najskôr rôzne nezmyselné opatrenia a nápady ktoré strpčujú a často predražujú život rodinám. napr. Zákaz štandardných žiaroviek, zákaz nosenia podpätkov a šperkov pre kaderníčky, obmedzenie príkonu vysávačov, zákaz zobrazovania obrázkov na obaloch dojčenského mlieka, obmedzenie platnosti vodičských preukazov atď. atď.

Irén Sárközy

1. Európska únia prijíma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš život, budúcnosť našich rodín a detí. SR má 13 europoslancov z celkového počtu 751 . Uvedomujem si, že presadiť záujmy občanov SR v takýchto podmienkach vyžaduje od europoslanca silnú motiváciu, veľkú zodpovednosť, veľkú mieru empatie, dobré vyjednávacie schopnosti. V týchto oblastiach som nadobudla skúsenosti v mojom doterajšom profesionálnom živote.

2. Podpora zákonov na zníženie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien
Náprava nevyváženého zastúpenia žien v politike a spoločenskom živote
Ochrana práv menšín a ich rovná šanca v spoločnosti, opatrenia proti diskriminácie
Podpora programov Erasmus, aby študenti mohli poznať život a kultúru iných krajín
Automatické uznávanie diplomov a kvalifikácií
Posilnenie priamej demokracie, väčší vplyv občanov v EÚ
Posilnenie európskych inštitúcií a nástrojov na dôslednú obhajobu ľudských práv a demokratických princípov v členských štátoch
Podpora toho, aby fondu EÚ boli zmysluplne a prehľadne využívané s väčším podielom občanov na rozhodovaní
Podpora rozvoja malých a stredných podnikov
Posilnenie ochrany práv spotrebiteľov
Podpora miestnych poľnohospodárov a produkcii kvalitných potravín, aby sa vytvorili nové pracovné miesta a nevznikli náklady na dopravu, ktorá znečisťuje životné prostredie

3. Byrokracia
Slabšia akcieschopnosť v niektorých oblastiach

4. Kompetencie aktuálne stanovuje Lisabonská zmluva. Nepodporujem ďalšie posilňovanie kompetencií EÚ. Vyslovene v kompetenciách národných vlád má ostať kultúrna politika, priemysel, vzdelávanie, šport, cestovný ruch a ochrana a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Michal Goriščák

1. Hoci sme sa stali súčasťou únie vyspelých štátov Európy, s odstupom času sa s týmto tvrdením stotžňujeme čoraz menej. Odzrkadľuje sa to aj na účasti vo voľbách do EP, kde sme sa ocitli na chvoste členských štátov. Dôvod mojej kandidatúry je najmä zvýšiť informovanosť ľudí o fungovaní a možnosti participácie obyvateľov Slovenska v Európskom parlamente.

2. Mojou prioritou je reflektovať potreby trhu práce, t.z. prepojenie vzdelávania s praxou. Mám na mysli predovšetkým zmenu systému vzdelávania. Je preto potrebné vytvoriť rovnováhu medzi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami. Slovensko, ako členský štát Európskej únie, musí klásť väčší dôraz na IT vzdelávanie, podporu digitálnej gramotnosti a využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré si dnes trh vyžaduje.

3. Neustále narastajúci euroskepticizmus, ktorý pramení z nedostatočného informovania o činnosti orgánov EÚ.

4. Posilňovanie kompetencií EÚ nie je potrebné. Z môjho pohľadu je dôležité vyrovnávanie rozdielov v rámci členských štátov na každej úrovni.

Csaba Cúth

1. Pohľadávka strany MOST-HID bola pre mňa veľkou cťou a preto si myslím, že s touto dôverou treba žiť a požiadavke vyhovieť.

2. Som za EU ,to nie je otázka pre mňa. Medzi inými EÚ môžeme ďakovať za najpokojnejšie desaťročia Európy a pre nás vo Východnej Európe možno ešte viac znamená EÚ. Prvenstvo, s čím sa aj zaoberám vo svojom odbornom a verejnom živote ,má použitie jazyka národnostných menšín, témou mojej dizertácie je tiež používanie jazyka národnostných menšín a rád by som sa zaoberal touto otázkou aj na úrovni EÚ. Ako vedúci Kariérneho centra na univerzite Jánoša Selyeho napomáhame pri umiestnení mladých v živote a vychádzajúc z praxe by sme mali viac pozornosti venovať tejto problematike. Ako poslanec mesta Komárno vidím ako stagnuje vývoj, keď miestne samosprávy nevyužívajú konkurzy EÚ. Predsa dnes jedinou cestou pomôcť a rozvíjať región je táto cesta. Na univerzite momentálne pracujeme s projektom EÚ, ktorý siaha cez hranice a preto viem o čom hovorím.

3. EÚ sa niekedy stratí v podrobnostiach a ustanovuje predpisy (napríklad predpisy o forme uhoriek) a niekedy nedisponuje primeranou silou – napr. ľudské práva politike národnostných menšín. Napriek nedostatkom, predsa má EU viac výhod, stačí keď len pomyslíme na viac desaťročí trvajúci mier, alebo na vymazanie cien roamingu.

4. Vychádzajúc z predchádzajúcich odpovedí: znížiť zbytočných ustanovení predpisov, zosilniť charakterný postoj napr. v oblasti ľudských práv .Treba sa snažiť, aby ľudia čím viac vedeli žiť so štyrmi základmi slobody, ktoré tvoria základ EU. V záujme tohto by bolo nutné vytvoriť jednotné predpisy, aby prechod bol jednoduchý. Národnostné vlády stoja bližšie k svojim voličom, lepšie poznajú problémy daných regiónov, preto zmena európskych princípov musí nastať u členských štátov Európy.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM