Kristína Striešková Rôzne

Krásy Arboréta Mlyňany vo fotoobjektíve

Už ste sa prihlásili do jednej z fotografických súťaží s Arborétom Mlyňany? Tak neváhajte! Šancu vyhrať kvalitné fotoaparáty rôznych značiek máte do 28. februára 2012.

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Občianskym združením Priateľ Arboréta Mlyňany a Krajským osvetovým strediskom v Nitre vyhlasuje fotografickú súťaž pre amatérskych fotografov „Krásy Arboréta Mlyňany SAV vo fotoobjektíve“ a mimoriadnu tému fotografickej súťaže „Arborétum Mlyňany SAV v dobovej fotografii“.

Cieľom **fotografických súťaží je zviditeľniť Arborétum Mlyňany SAV ako významný stredoeurópsky dendrologický objekt a upevniť vzťah návštevníkov k jeho histórii a zhromaždeným zbierkam drevín. **Kategórie súťaže „Krásy Arboréta Mlyňany SAV vo fotoobjektíve“

 1. kategória: autori do 18 rokov
 2. kategória: autori nad 18 rokov

Do fotografickej súťaže budú zaradené všetky fotografie odoslané do dátumu uzávierky (s poštovou pečiatkou s najneskorším dátumom 28. 2. 2012). Verejné vyhodnotenie fotografickej súťaže sa uskutoční v máji 2012 počas osláv 120. výročia založenia Arboréta Mlyňany.

Pravidlá súťaže 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky stanovené týmito pravidlami. **2. **Každý súťažiaci môže prihlásiť do súťaže najviac 3 čiernobiele a 3 farebné fotografie, na ktoré má výhradné autorské práva. Fotografie vo formáte 30 × 40 cm je potrebné zaslať poštou na adresu: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany, alebo priniesť osobne na vrátnicu arboréta. Na obálku je potrebné uviesť heslo: „FOTOSÚŤAŽ“. **3. **Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, rok vzniku fotografie, súťažná kategória a súťažná téma, telefónne číslo, prípadne e-mail. **4. K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku. Prihlášku nájdete na stránke Arboréta Mlyňany alebo si ju môžete prevziať osobne na vrátnici arboréta. **5. **Všetky prihlásené fotografie budú posudzované odbornou porotou a v každej kategórii budú vyhodnotené a odmenené 3 fotografie. Autorov víťazných fotografií organizátor vyrozumie telefonicky, e-mailom alebo poštou. **6. Najzaujímavejšie fotografie budú vystavené v priestoroch kaštieľa a víťazi budú pozvaní na Ambrózyho dni 2012, na slávnostné otvorenie sezóny v roku, kedy si Arborétum Mlyňany pripomenie 120. výročie svojho založenia. **7. **Fotografie zaslané do súťaže sa nevracajú a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na ich ďalšie použitie v rámci propagačných aktivít.

Pri príležitosti 120. výročia založenia Arboréta Mlyňany SAV súčasne vyhlasuje mimoriadnu tému fotografickej súťaže „Arborétum Mlyňany SAV v dobovej fotografii“ Do súťaže sa môžu prihlásiť vlastníci historických fotografií zachytávajúcich zaujímavé momenty vývoja Arboréta Mlyňany od jeho vzniku a takto sa podeliť so všetkými milovníkmi arboréta o možno úplne zabudnuté artefakty.

Fotografie s vyplnenou prihláškou je potrebné poslať poštou na adresu: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany, alebo naskenované fotografie pošlite e-mailom na adresu arboretum.mlynany@savba.sk . Do predmetu e-mailu alebo na obálku napíšte heslo: „HISTORICKÁ FOTOGRAFIA“. Najzaujímavejšie historické fotografie budú taktiež odmenené vecnými cenami. Po ukončení súťaže môže vlastník historické fotografie darovať inštitúcii, alebo mu budú tieto na požiadanie vrátené.

TÉMY A CENY FOTOSÚŤAŽÍ:

1. „Krásy Arboréta Mlyňany SAV vo fotoobjektíve“

I. kategória – autori do 18 rokov

 1. cena – fotoaparát v hodnote 200 €
 2. cena – fotoaparát v hodnote 150 €
 3. cena – fotoaparát v hodnote 100 €

II. kategória – autori nad 18 rokov

 1. cena – fotoaparát v hodnote 200 €
 2. cena – fotoaparát v hodnote 150 €
 3. cena – fotoaparát v hodnote 100 €

** 2. „Arborétum Mlyňany SAV v dobovej fotografii“**

 1. cena – fotoaparát v hodnote 500 €
 2. cena – fotoaparát v hodnote 350 €
 3. cena – fotoaparát v hodnote 250 €

Katarína Fogadová, Arborétum Mlyňany

Fotosutaz_arboretum
1
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM