Kristína Striešková Rôzne

Jeden deň v roku pre učiteľa

Dvadsiaty ôsmy marec sa spája s narodením významného pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa Jána Amosa Komenského a súčasne je tento deň tradične uctievaný aj ako Deň učiteľov.

Mnohí z nás si v tento deň zaspomínali na svojich učiteľov, ktorí nás trpezlivo učili čítať a písať a otvárali nám cestu k poznávaniu. Všetci sme zažili ten zázrak, kedy nás pani učiteľka krôčik po krôčiku, písmenko po písmenku voviedla do čarovnej krajiny písmen a čísel. Práca učiteľa bola a je náročná, veď okrem vyučovania a výchovy je spojená s neustálym doplňovaním si vedomostí. Prácu učiteľov oceňuje mesto už niekoľko desiatok rokov. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. Kandidátov si navrhujú školy. Danuša Hollá zo školského úradu si myslí, že venovať učiteľom jeden deň v roku je minimum, čo môže spoločnosť pre nich spraviť. Je presvedčená, že morálne ocenenie je pre učiteľov veľmi dôležité.

A tak 29. marca v MSKŠ zástupcovia mesta osobne poďakovali všetkým pedagógom materských a základných škôl i základnej umeleckej školy v pôsobnosti mesta. Nezabudlo sa ani na dôchodcov. A v čom tkvie tajomstvo dobrého učiteľa? V tom, že učí s láskou, srdcom, žije školou. Po oficiálnej časti programu bola pre všetkých učiteľov odohraná divadelná komédia pod názvom „Nesmejte sa prosím“ v podaní hercov divadla J. G. Tajovského zo Zvolena.

[color=#0000cc]­Ocenení učitelia s prívlastkami aktívny, iniciatívny, pracovitý, tvorivý, zodpovedný, tvorivý, flexibilný, cieľavedomý, zodpovedný, kolegiálny[/color] Marta Košútová – učiteľka 1. stupňa ZŠ Pribinova ocenená za dosahovanie výborných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese, pripravuje žiakov na súťaže a olympiády, pracuje s imobilnými žiakmi. Vedie krúžok mažoretiek, s ktorými reprezentuje školu na rôznych podujatiach, organizuje podujatia a prácu v školskej knižnici. Viera Sýkorová – učiteľka MŠ Žitavské nábrežie, dosahuje výborné výsledky v práci s deťmi, uplatňuje inovačné metódy práce, vedie metodické združenie v škole. Anna Strečková – učiteľka MŠ Štúrova, zvyšuje odborné kompetencie, vyhodnocuje ich dosiahnutie u detí, pracuje v rade školy, aktívne sa zapája do podujatí organizovaných školou a mestom. Gabriela Šabová – učiteľka spevu v ZUŠ, jej žiaci úspešne reprezentujú školu na súťažiach a prehrávkach, je členkou v odborných porotách na súťažiach žiakov ZUŠ, Slávik Slovenska. Marta Taligová – učiteľka MŠ Kalinčiakova, dosahuje veľmi dobré výsledky v metodickej činnosti a pri práci s deťmi, podieľa sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Hana Verešpejová – učiteľka prírodopisu a zemepisu v ZŠ Robotnícka, každoročne pripravuje žiakov na olympiády, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v okresných a krajských kolách. Vedie krúžok šikovných, učí nové techniky, postupy prác, spolupracuje s mimovládnymi environmentálnymi organizáciami, každoročne organizuje charitatívnu zbierku ku Dňu narcisov. **Štefan Horváth – učiteľ fyziky a ZPRV v ZŠ Mojmírova, dosahuje veľmi dobré výsledky v príprave žiakov na fyzikálnu a technickú olympiádu, vedie šachový a stolnotenisový krúžok, pripravuje žiakov na súťaže v orientačnom behu. Už niekoľko rokov je predsedom ZO OZPŠaV pri ZŠ. **Marián Kadlec – vychovávateľ centra voľného času, vedie strelecký, počítačový a fotografický krúžok, organizátor okresnej streleckej ligy, spoluorganizátor projektu Infovek,, spravuje webové stránky CVČ, je predsedom Rodičovského združenia, predseda Rady školy, dokumentuje všetky kultúrnospoločenské a športové podujatia.

Anna Mondočková

Den_ucitelov
13
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM