Monika Földešiová Rôzne

EFFETA realizuje projekt tlmočníckej služby pre sluchovo postihnutých

Občianske združenie EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre začalo od začiatku tohto mesiaca realizovať projekt Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby. Projekt potrvá do konca mája 2013 a jeho realizáciu po

Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 126.019 eur. „Projekt realizujeme na vybraných školách a úradoch v Nitre a v obci Olichov v okrese Zlaté Moravce. Jeho hlavným cieľom je podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím,“ uviedla koordinátorka projektu Marica Beláková.
V Nitrianskom okrese žije približne 5000 ľudí so sluchovým postihnutím, z ktorých primárne vizuálne komunikuje len posunkovým jazykom zhruba 330 osôb. Zákon číslo 448/2008 Z.z. síce zadefinoval nové sociálne služby, tlmočnícku službu a jej sprostredkovanie pre osoby so sluchovým postihnutím, napriek tomu tieto služby stále nie sú na Slovensku dostupné. „V praxi to pre osoby so sluchovým postihnutím v kontakte so spoločenským prostredím spôsobuje silnú komunikačnú a informačnú bariéru najmä vo verejných inštitúciách, ktoré by mali slúžiť tejto marginalizovanej skupine ľudí v procese sociálnej inklúzie, prípravy a uplatnenia sa na trhu práce,“ hodnotí súčasný stav Beláková. V Nitrianskom kraji pôsobí v súčasnosti nedostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí by tlmočnícku službu mohli v zmysle zákona vykonávať. Rovnako absentuje distribučná agentúra. Tlmočnícka služba sa napriek moderným informačných technológiám realizuje zatiaľ len prostredníctvom reálneho osobného kontaktu, čo má za následok jej nedostupnosť z dôvodu obmedzených personálnych kvalifikovaných zdrojov a tiež z dôvodu časovej limitovanosti tlmočníkov súvisiacej s reálnym presunom na miesto výkonu tlmočenia.
Občianske združenie EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského vzniklo v roku 1994 a venuje sa najmä podpore a integrácii znevýhodnených osôb. V rámci projektu Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby bude vykonávať mobilnú tlmočnícku službu, sociálne poradenstvo v posunkovom jazyku, tlmočnícku službu prostredníctvom informačných technológií a zriadi agentúru tlmočníckej služby. Cieľovou skupinou sú ľudia všetkých vekových kategórií so sluchovým postihnutím, odkázaní na túto službu.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM