Správy

Šikovný ŤAHÁK: Aké opatrenia budú od pondelka platiť v našom okrese?

Od pondelka bude mať Nitriansky kraj už iba žlté a oranžové okresy. Čo to pre nás znamená? Pozrite si prehľad opatrení podľa najnovšieho Covid automatu.

Ilustračný obrázok k článku Šikovný ŤAHÁK: Aké opatrenia budú od pondelka platiť v našom okrese?
Zdroj: TASR/František Iván

Rezort zdravotníctva konštatuje, že epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Od pondelka 31. mája bude preto 41 okresov oranžových (II. stupeň ostražitosti) a 24 sa dostane do žltej fázy (I. stupeň ostražitosti).

V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude 11 okresov, tri okresy budú červené (II. stupeň varovania), žiadny okres nezostáva v bordovej farbe.

Nové farby okresov

Výrazne si polepšil aj Nitriansky kraj. Od pondelka 31. mája nebude žiadny jeho okres v ružovej alebo horšej fáze.

Žlté (I. stupeň ostražitosti) budú od pondelka okresy Nitra, Komárno, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Oranžové (II. stupeň ostražitosti) budú okresy Nové Zámky a Levice.

Nemenia sa len farby, ale v niektorých prípadoch aj opatrenia. Pozrite si prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré budú platiť od 31. mája do 6. júna v žltých a oranžových okresoch.

PREHĽAD OPATRENÍ

RÚŠKA A RESPIRÁTORY

V prvom a v druhom stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) je v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku. V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor.

WELLNES (sauny, vírivky, kúpele, zábaly, akvaparky)

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500.
 • Podmienka pre interiérové služby akvaparkov – očkovanie (14 dní po 2. dávke mRNA, 4 týždne po 1. dávke vektorovej v., 14 dní po 1. dávke ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19) alebo testovanie (najviac 72 hodinový PCR/LAMP test alebo najviac 24 hodinový AG test)

DIVADELNÉ, HUDOBNÉ, FILMOVÉ A INÉ umelecké prevádzky

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, konzumácia aj v interiéri – max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): – pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri konzumácia aj v interiéri – max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy).

UMELÉ KÚPALISKÁ

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – max. 30% kapacity.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – 50% kapacity.

UBYTOVANIE V HOTELOCH ČI PENZIÓNOCH

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – kapacita izieb nie je obmedzená.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – kapacita izieb nie je obmedzená.

Viac o koronavíruse

REŠTAURÁCIE A KAVIARNE

Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):

 • povolené interiérové sedenie a konzumácia,
 • obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
 • odstup 2 metre medzi stolmi,
 • povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.

Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):

 • povolené interiérové sedenie a konzumácia,
 • obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,
 • odstup 2 metre medzi stolmi,
 • povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.

FITNESS CENTRÁ

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

GALÉRIE, MÚZEÁ, VÝSTAVY

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb.

Divadelné, hudobné, filmové a iné UMELECKÉ HROMADNÉ PODUJATIA

Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):

 • prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
 • evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
 • maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
 • minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
 • státie zákazníkov- maximálna kapacita do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
 • konzumácia v kinosálach je povolená – rúško/respirátor si možno zložiť iba na čas nevyhnutný na konzumáciu pokrmov či nápojov.
 • konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch – max 4 osoby pri stole, rozostupy medzi stolmi 2 m.

Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):

 • prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
 • evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
 • maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov,
 • v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
 • minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
 • státie zákazníkov, maximálna kapacita do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
 • konzumácia v kinosálach je povolená – rúško/respirátor si možno zložiť iba na čas nevyhnutný na konzumáciu pokrmov či nápojov.
 • konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch – max 6 osôb pri stole, rozostupy 2 m.

SVADOBNÉ HOSTINY, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania

 • Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 • Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
 • Podmienka: Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19).

Viac o očkovaní

Výnimky pre rúška a respirátory

INTERIÉROVÉ PRIESTORY (vrátane verejnej dopravy, taxislužieb a inej prepravy s osobami z iných domácností)

V okresoch v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová farba) podľa COVID Automatu možno respirátor v interiéri nahradiť rúškom, šálom či šatkou.

Vo všetkých okresoch bez ohľadu na zaradenie v COVID Automate platí, že respirátor môžu v interiéri nahradiť rúškom:

 • žiaci v škole alebo v školskom zariadení, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
 • zamestnanci vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

V interiéri všetkých okresov nemusia mať rúško ani respirátor:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Novinky pre dovolenkárov

EXTERIÉROVÉ PRIESTORY:

Ak ste v exteriéri okresov v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID Automatu (bordová, červená, ružová farba) musia byť nos a ústa prekryté rúškom/ respirátorom.

Rúško v týchto okresoch nemusia mať:

 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

V okresoch v stupni Monitoring a v I. a II. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) bude povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

Na hromadných podujatiach v týchto okresoch nemusia mať rúško:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

Foto: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM