Katarína Jankeje Správy

Referendum o rodine nás čaká už o mesiac: Na týchto miestach v Topoľčanoch vyjadríme svoj názor

Blížiace sa všeľudové hlasovanie, často skloňované aj ako referendum o rodine, nás čaká už v prvú februárovú sobotu. V Topoľčanoch je naň vyčlenených 16 okrskov.

Ilustračný obrázok k článku Referendum o rodine nás čaká už o mesiac: Na týchto miestach v Topoľčanoch vyjadríme svoj názor
Zdroj: Dnes24.sk

Referendum vyhlásil prezident Andrej Kiska a deň jeho konania určil na 7. februára 2015. Predmetom blížiaceho sa všeľudového hlasovania budú tieto tri otázky:

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Obyvatelia Topoľčian budú môcť o referendových otázkach rozhodovať dokopy na šestnástich miestach. Pozrite si kompletný zoznam okrskov pre referendum:

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť – Základná škola s MŠ, Ul. Gogoľova

Do okrsku partia: Ul. Clementisova 1981,1997,200­5,2006, Ul. B.Němcovej 1905,1906, 1907, Ul. Podjavorinskej 1942,1961, 2004,1973, 2120, Ul. krušovská 1922,1950,155­7,1556,1527,1555,2091,13­94, 1261, 1472, 1481, 1436, Ul. Sladovnícka – rodinné domy, Ul. Gogoľova 1888,1883,188­2,1899,2143, Ul. V. Beniaka 1441,1458,1463, Ul. Gorkého

Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť – Základná škola, Ul. Škultétyho

Do okrsku patria: Ul. Bernolákova 2046,2070,203­7,2082,2036, 1511,1499,1614, 1500,1515,204­6,2112, Ul. Šafárikova – všetky súpisné čísla

Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť – Základná škola, Ul. Škultétyho

Do okrsku patria: Ul. J. Bottu, Ul. J. Kráľa, Ul. Kukučínova, Ul. Moyzesova, Ul.17. novembra, Nám. Ľ. Štúra, Ul. Obchodná, Ul. Škultétyho, Ul. Štúrova, Ul. M. Rázusa, Ul. Palkovičova, Ul. Palárikova, Ul. kpt. Jaroša, Ul. Krušovská 2050, 2058

Volebný okrsok č. 4

Volebná miestnosť – Základná škola, Ul. tribečská

Do okrsku patria: Ul. J. Matušku 2139,2148, 2234, 2220, Ul. tribečská 2275,1620, 1542,1554,1653, 1540, 1549, 2136, 4453

Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť – Základná škola, Ul. tribečská

Do okrsku patria: Ul. J. Matušku 2250, 2178, 2800, K Panklu, Ul. P. O. Hviezdoslava 2159, 2165, 2169, 2262, 2266, 2270, 2773, Ul. Práznovská cesta

Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť – /bývalá/ Základná škola, Ul. Gagarinova

Do okrsku patria: Ul. Gagarinova 1573,1569,1578, 2490, 2311, Ul. J. Jesenského 2296, 2316, 2321,2691, Ul. P.O. Hviezdoslava 2324,2330, 2328,2306, 2331

Volebný okrsok č. 7

Volebná miestnosť – /bývalá/ Základná škola, Ul. Gagarinova

Do okrsku patria: Ul. K Kuzmányho 1608, 1603, 1582, 1596, 1593, Ul. Krušovská 2301, 2302, 2285 Ul. P. O. Hviezdoslava 2618, 2619, 2332, Ul. Pivovarnícka 2278

Volebný okrsok č. 8

Volebná miestnosť – SOŠ obchodu a služieb, Ul. T. Vansovej

Do okrsku patria: Ul. Dr. P. Adámiho, Ul. Fraňa Kráľa, Ul. Jána Kollára, Ul. mieru, Ul. športovcov, Ul. záhradnícka, Ul. železničiarska, Ul. Krátka, Ul. Stummerova všetky nepárne or. čísla a párne or. č. po 112, a or. č., 142, 148, 168, 170, 172, Ul. Timravy, Ul. Pavlovova, Ul. Streďanská 1790, 2731, 2013, 4689, Ul. Čsl. armády párne or. čísla a nepárne or. čísla Ul. Krušovská 1645, 1636, 1631, 1626, 1831, 1859, Ul. J.Wolkra, Nám. M. R. Štefánika, Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda, Ul. Pribinova, Ul. P.Mudroňa, Ul. T. Vansovej, Ul. Sama Chalupku

Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť – Základná škola sv.don Bosca, Ul. Ľ. Fullu

Do okrsku patria: Ul. M.Benku 2341, 2430, 2462, 2423, 4659, 4660, 4661, 4926, Ul. Streďanská 1526, 1221, 1764, 1796, 1763, 1530, 1531, 1537, 2617, 2536

Volebný okrsok č. 10

Volebná miestnosť – Základná škola sv. don Bosca, Ul. Ľ. Fullu

Do okrsku patria: Ul. J.Alexyho 2700, 2704, 2677, 2688, Ul. Ľ.Fullu 2495, 2517, 2526, 2566, 2699, 2805, Ul. Streďanská 2661, 2778

Volebný okrsok č. 11

Volebná miestnosť – Základná škola sv. don. Bosca, Ul. Ľ. Fullu

Do okrsku patria: Ul. D. Jurkoviča 2366, 2399, 2404, 2407, 2489, 4697, 2419, 2362, 4698, 4699, 2744, 4844, Ul. M. A. Bazovského 2355, 2342, 2345, 2348, 2351, 2360, 2696

Volebný okrsok č. 12

Volebná miestnosť – SOŠ techniky a služieb, Ul. Tovarnícka

Do okrsku patria: Ul. cintorínska, Ul. pod kalváriou, Ul. Dopravná, Ul. Stummerova všetky párne or. č. od ll4–140, 144–146, 150–166, 174–200 Ul. A. Grznára, Ul. Komenského, Ul. Cukrovarnícka, Ul. Inovecká, Ul. Vajanského, Ul. Jaselská, Ul. Hurbanova, Ul. M. Závodného, Ul. Odbojárov, Ul. Partizánov, Ul. Topoľova Ul. družby, Ul. Kalinčiakova, Ul. Pionierska, Ul. Puškinova, Ul. Budovateľská, Ul. Tovarnícka, všetky nepárne or. čísla

Volebný okrsok č. 13

Volebná miestnosť – Základná škola sv. Ladislava, Ul. Lipová

Do okrsku patria: Ul. Agátova, Ul. A. Hlinku , Ul. Astrová, Ul. Brezová, Ul. Fialková, Ul. Hrebíčková, Ul. Jahodová, Ul. Javorová, Ul. Laliová, Ul. Malinová, Ul. Margarétová, Ul. Muškátová, Ul. Narcisová, Ul. Nezábudková, Ul. Orgovánová, Ul. Rastislavova , Ul. Ružová, Ul. Slnečná, Ul. Snežienková, Ul. Šípová, Ul. Tulipánová

Volebný okrsok č. 14

Volebná miestnosť – Základná škola sv. Ladislava, Ul. Lipová

Do okrsku patria: Ul. kpt. Žalmana, Ul. Ladislava Dorušáka, Ul. lipová, Ul. Mojmírová, Ul. P. Jilemnického, Ul. Pílska , Ul. Povstania, Ul. Radlinského, Ul. Sedmikrásková, Ul. Skýcovská, Ul. Sládkovičova, Ul. Slobody, Ul. Svätoplukova, Ul. Tovarnícka všetky párne or.čísla, Ul. Václavská

Volebný okrsok č. 15

Volebná miestnosť – Kultúrny dom, časť Malé Bedzany

Do okrsku patria: Ul. Hlavná, Ul. Záhradkárska, Ul. Záhumnie

Volebný okrsok č. 16

Volebná miestnosť – Kultúrny dom, časť Veľké Bedzany

Do okrsku patria: Ul. broskyňová, Ul. čerešňová, Ul. gaštanová, Ul. chmeľová, Ul. jabloňová, Ul. orechová, Ul. ovocná, Ul. vinohradnícka

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM