Rastislav Búgel Rôzne

RADÍME: Dobrovoľníci môžu v tomto roku poukázať tri percentá z dane

Ľudia, ktorí v roku 2016 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžu v roku 2017 poukázať tri percentá z dane.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Dobrovoľníci môžu v tomto roku poukázať tri percentá z dane
Zdroj: TASR

K daňovému priznaniu alebo k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane musia priložiť potvrdenie o odpracovaní požadovaného počtu hodín. Vydá im ho organizácia, ktorá ich na dobrovoľnícku prácu vyslala, alebo prijímateľ, pre ktorého ju vykonali. Informuje o tom portál rozhodni.sk.

Podľa zákona o dobrovoľníctve je dobrovoľníkom fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu, vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti. Dobrovoľník ju musí vykonávať mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností, podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Treba potvrdenie

Ako uvádza rozhodni.sk, dobrovoľník, ktorý chce poukázať tri percentá z dane, musí získať potvrdenie, že v roku 2016 skutočne dobrovoľnícky odpracoval minimálne 40 hodín. Vystaviť mu ho môže vysielajúca organizácia alebo prijímateľ. „Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela svojho dobrovoľníka vykonať aktivitu v prospech niekoho iného, alebo do zahraničia. Dôležité je, aby to skutočne bola organizácia, potvrdenie nemôže vystaviť samostatná osoba. Prijímateľ je ten, v koho prospech dobrovoľník pracuje. Potvrdenie môže ako prijímateľ vystaviť organizácia aj samotná fyzická osoba,“ píše portál rozhodni.sk. V prípade kontroly by organizácia aj jednotlivec mali byť schopní preukázať, čo a kedy dobrovoľník vykonával. Môžu tak urobiť pomocou evidovanej dochádzky, výsledkov aktivít dobrovoľníka, foto- či videozáznamu alebo správy z projektov.

Podľa rozhodni.sk dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín len pre jednu organizáciu alebo jednotlivca, požadovaný minimálny počet hodín môže tvoriť aj viacero potvrdení od niekoľkých organizácií a jednotlivcov.

Pokiaľ ide o samotné poukázanie troch percent, existujú podľa portálu dva spôsoby. V prípade, že dobrovoľník podáva daňové priznanie, v kolónke o poukázaní podielu daňového priznania typu A lebo B označí, že poukazuje sumu do výšky troch percent. Potvrdenie/pot­vrdenia o odpracovaní 40 hodín sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu. Ak je dobrovoľníkom zamestnanec, uvedie vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane sumu do výšky troch percent a takisto priloží potvrdenie/pot­vrdenia o odpracovaných hodinách spolu s potvrdením o zaplatení dane. Dobrovoľník môže tri percentá poukázať ktorémukoľvek prijímateľovi zo Zoznamu prijímateľov.

Množstvo druhov dobrovoľníckej práce

Podľa zákona vykonáva dobrovoľník činnosť najmä pre zdravotne postihnutých, drogovo a inak závislých, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody a po prepustení, pre nezaopatrené deti, mládež a seniorov, osoby trpiace domácim násilím, odkázané na starostlivosť iných či nezamestnaných. Dobrovoľníci pracujú aj pri odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva či organizovaní rôznych kultúrnych, športových, charitatívnych a vzdelávacích podujatí.

Naopak, dobrovoľníckou prácou podľa zákona nie je činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo blízkymi osobami, v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozames­tnaneckom pomere, služobnom pomere ani činnosť vykonávaná v rámci štúdia. Nepovažuje sa za ňu ani vzájomná občianska alebo susedská výpomoc alebo aktivita vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM