Dávid Hrdý Krimi

Mestská polícia v Topoľčanoch: V roku 2012 uskutočnila 221 preventívnych prednášok

Súčasťou práce mestských policajtov nie je len vyberanie pokút, odchyt túlavých psov či dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. Dôležitú úlohu zohrávajú aj v oblasti prevencie pred kriminalitou či sociálno – patologickými javmi.

Ilustračný obrázok k článku Mestská polícia v Topoľčanoch: V roku 2012 uskutočnila 221 preventívnych prednášok
Zdroj: TASR

V správe, ktorú zverejnila Mestská polícia v Topoľčanoch sa píše, že za rok 2012 sa na rôzne témy uskutočnilo 221 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 4239 osôb.Pričom celkový počet hodín pri nich dosiahol 419. Prednášky boli pripravené tak pre žiakov základných a stredných škôl, ale i rodičov a seniorov. Pre žiakov základných škôl si Mestská polícia pripravila 139, na stredných školách to bolo 80 prednášok. Rodičia detí zo základných škôl a seniori absolvovali dve prednášky.

Témy prednášok

Predmet prednášok bol rôznorodý. V závislosti od vekových kategórií a potencionálnych problémových situácií, do ktorých sa môžu dospelí a deti dostať. Tak napríklad pre deti základných škôl sa uskutočnili prednášky aj na témy:

 • Nebezpečný internet
 • Násilie na školách a šikanovanie
 • Rasizmus a diskriminácia
 • Ako riešiť problémy?
 • Zábavná pyrotechnika atď.

Študenti stredných škôl sa zúčastnili prednášok napríklad na tieto témy:

 • Látkové a nelátkové závislosti
 • Obchodovanie s ľuďmi
 • Právne vedomie a verejný poriadok
 • Nauč sa riešiť problémy atď.

Rodičia a seniori:

 • Ochrana svojho majetku
 • Ako sa bezpečne správať
 • Podomový predaj a podvodníci

Projekty mestskej polície

Súčasťou preventívnej činnosti Mestskej polície je aj realizácia rôznych výchovných a preventívnych projektov. Ich obsahom je tak osveta ako i aktívna spolupráca Mestskej polície s inými orgánmi štátnej správy. Projekt KOPRAK je zameraný na záškoláctvo a konzumáciu alkoholu neplnoletých osôb. V spolupráci s PZ SR a ÚPSVaR bolo zrealizovaných 15 preventívnych ak­cií.

„Nočné havrany“ je projekt, ktorý sa realizuje vo viacerých slovenských mestách. Výnimkou nie sú ani Topoľčany, kde tento projekt pokračoval aj v roku 2012. Noční havrani vyšli do ulíc celkovo 14 krát. Projekt „Bezpečne na ulici“ je zameraný na deti druhých ročníkov základných škôl. Jeho poslaním je osveta v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke.

Prevencia v oblasti správania, ktoré by mohlo viesť k užívaniu návykových látok. To je cieľ projektu „Šťastie za sklom“. Určený pre posledné ročníky základných škôl a prvé ročníky stredných škôl. V roku 2012 bol realizovaný v piatich základných a štyroch stredných školách.

Internet v sebe dnes skrýva veľa možností, ale i ohrození. Deti majú dnes k nemu ľahký prístup. Mestská polícia teda preventívne pôsobila aj v tejto problematike. A to projektom „Nebezpečný internet“ určený pre deti prvého stupňa základných škôl. Cieľom bolo naučiť deti bezpečnému správaniu sa na internete.

Okrem spomenutých, sa v roku 2012 uskutočnili ešte tieto projekty:

 • „Nie sme tovar“ – fenomén obchodovania s ľuďmi je stále aktuálny, cieľom bolo zvýšiť povedomie študentov posledných ročníkov stredných škôl o tejto problematike
 • „Správaj sa normálne“ – projekt realizovaný v spolupráci PZ SR, celkovo v štyroch triedach
 • „Spoločne pre deti“ – vzdelávanie a výcvik pracovníkov Detského domova na Kalinčiakovej ulici v otázkach prevencie kriminality ak prístupuk deťom s problémovým správaním

Foto:Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM