Dávid Hrdý Samospráva

Mesto prijalo opatrenia proti požiarom: Za ich porušenie hrozí pokuta!

Mesto Topoľčany vydalo opatrenia na ochranu úrody proti požiarmi. Letné suché obdobie je rizikovým z hľadiska ich vzniku. To isté platí aj v obdobiach zberu žatvy a krmovín v poľnohospodárstve.

Ilustračný obrázok k článku Mesto prijalo opatrenia proti požiarom: Za ich porušenie hrozí pokuta!
Zdroj: Webnoviny.sk

Svojvoľné vypaľovanie je zakázané

O zvýšenom výskyte požiarov sme vás už informovali. Hasiči sú v letnom období vo väčšej permanencii ako v iných ročných obdobiach. Dôležitá je preto aj prevencia. V nej nezaostáva ani mesto Topoľčany. Apeluje na dodržiavanie zákonných protipožiarnych opatrení. Zverejnilo celý rad opatrení, ktorými chce znížiť riziká vzniku požiarov.

„V období žatvy a zberu krmovín už každoročne v poľnohospodárstve dochádza k požiarom. Najčastejšími príčinami bolo v minulom roku vypaľovanie trávy a suchých porastov“, informuje na webovej stránke mesta primátor Peter Baláž. Z tohto dôvodu apeluje mesto na všetkých občanov, aby dodržiavali opatrenia zamedzujúce vzniku požiaru.

„Ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov. Dôsledné zabezpečovanie protipožiarnych opatrení a dodržiavanie predpisov na úseku ochrany úrody pred požiarmi, ako aj zvýšená opatrnosť môžu znížiť riziko vzniku požiarov“, pokračoval v informovaní Peter Baláž.

Dôležitá je informovanosť

Medzi opatreniami sa nachádza napríklad informovanosť občanov o zákaze vypaľovania porastov, bylín či kríkov a zakladať oheň na miestach kde by sa mohol rozšíriť. Porušením tohto nariadenia riskujete pokutu až do výšky 331 eur. Aj v prípade kontrolovania takéhoto ohňa a pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad je tento typ vypaľovania zakázaný. Spaľovania odpadu spôsobuje vytváranie škodlivých splodín. Tie potom zamorujú obec a okolie.

Súčasťou opatrení aj informovanie občanov prostredníctvom mestského rozhlasu a informačnej tabule mesta. Mesto si posvieti aj na protipožiarne opatrenia obcí, ktoré im zo zákona vyplývajú. Bude tiež klásť dôraz na preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť.

Prevencia platí pre poľnohospodárov aj fyzické osoby

Povinnosť dodržiavať preventívne opatrenia platí pre všetkých. Pri spaľovaniach je napríklad potrebné to ohlásiť na koordinačné stredisko HaZZ. Pred začatím spaľovania musí byť k dispozícií potrebné množstvo hasiacich prostriedkov.

Počas spaľovania je nevyhnutné kontrolovať celé miesto a jeho okolie. Po skončení spaľovania je povinnosťou každého toto miesto skontrolovať a oznámiť ukončenie opäť HaZZ. Pri nedodržaní hrozí pokuta v blokovom konaní do 100 eur.Mesto odporúča aj poľnohospodárom, aby dôsledne dodržiavali protipožiarne opatrenia. Jedná sa napríklad o bezpečnú vzdialenosť stohov od obytných či hospodárskych objektov.

Mesto upozorňuje aj na deti, ktoré by nemali poľnohospodári púšťať do blízkosti stohov slamy alebo krmovín. V prípade, ak by našli u nich zápalky, mali by rázne zakročiť. Taktiež apeluje na dostatočnú zásobu vody a potrebného hasiaceho vybavenia v miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM