Správy

Chcete skúsiť podnikanie na kúpalisku? Mesto ponúka do prenájmu jeden zo stánkov

Mesto Topoľčany zverejnilo zaujímavý oznam pre všetkých podnikania chtivých obyvateľov. Do prenájmu ponúka stánok na letnom kúpalisku.

Ilustračný obrázok k článku Chcete skúsiť podnikanie na kúpalisku? Mesto ponúka do prenájmu jeden zo stánkov
Zdroj: Dnes24.sk

Topoľčianska radnica prišla na svojom webe so zaujímavým oznamom. Do prenájmu ponúka stánok č. 1 na letnom kúpalisku. Odbor správy majetku a služieb vypísal ponukové konanie.

Bufet číslo 1 je nebytový predajný priestor, ktorý sa skladá z týchto častí:

  • obchodný priestor 12,70 m2
  • skladový priestor 7,00 m2
  • terasa 40,00 m2

Pokiaľ máte záujem o prenájom, mali by ste zaslať ponuku. Tá musí obsahovať jednotkovú cenu za prenájom jednotlivých častí priestorov v EUR/m2/rok, pričom uvedie aj celkovú vypočítanú cenu v eurách za m2 na rok. „Z celkovej sumy spolu za všetky priestory v EUR/rok bude následne vypočítaná suma za konkrétnu dobu nájmu, závisiacu na schválenej dobe prevádzky letného kúpaliska,“ informuje mesto v ozname.

Záujemca o prenájom ďalej musí:uviesť druh plánovanej obchodnej činnosti, predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie v danej oblasti, predložiť čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené všetky daňové poplatky a finančné povinnosti voči Mestu Topoľčany.

„V prípade, že záujemca o prenájom má podlžnosti voči Mestu Topoľčany, bude z ponukového konania vylúčený,“ píše sa v informáciách o ponukovom konaní.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Ako je to s energiami? Spotrebované energie počas prevádzky zariadenia budú účtované samostatne na základe odpočtov meracích zariadení, ktoré má každý predajný priestor samostatné.

„Pri prípadnom investovaní do prenajatých priestorov sa investície nájomcu nezapočítavajú s následnými platbami za prenájom,“ dodáva mesto Topoľčany.

Víťaz musí pri podpise zmluvy uhradiť nájomné vo výške 50% z ceny nájmu a ďalších 50% ceny do 1 mesiaca od začiatku platnej nájomnej zmluvy.

Pokiaľ by ste mali záujem o bližšie informácie o ponúkanom priestore bufetu, môžete ich zistiť na MsÚ Topoľčany, odbor správy majetku a služieb, č.t. 038/5340142.

Svoje ponuky posielajte v zalepenej obálke s označením „Súťaž bufet č. 1 LK“ na adresu:

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Ponuky treba zaslať najneskôr do 29. mája do 12.00 hodiny . „Uchádzač má právo zúčastniť sa otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 29.5.2019 o 13,0­0 hod. na Mestskom úrade Topoľčany – Odbor správy majetku a služieb – kancelária číslo 139,“ informuje radnica.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM