Veronika Zeiselová Samospráva

Šaľa stále bez rozpočtu: TOTO sú priority pre rok 2015

Mesto Šaľa stále nemá schválený rozpočet pre rok 2015. Aktuálne dostali poslanci návrhu rozpočtu, ktorý budú schvaľovať na druhom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva.

Ilustračný obrázok k článku Šaľa stále bez rozpočtu: TOTO sú priority pre rok 2015

Mesto už tretí mesiac nového roka ťahá bez schváleného rozpočtu. Návrh, ktorý vypracovalo predchádzajúce vedenie mesta pod taktovkou bývalého primátora Alföldiho, nebol schválený. Nové vedenie vypracovalo vlastný návrh, ktorý dostanú poslanci na stôl na druhom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. marca 2015. Pozrime sa však na priority rozpočtu v roku 2015 v oblasti kapitálových výdavkov podľa radnice v Šali.

Dokončenie projektov v spolupráci s EÚ a SR

Hlavnou prioritou kapitálového rozpočtu je ukončenie rozpracovaných projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie a štátom. Aktuálne máme tri projekty takéhoto typu – Opatrenia na zlepšenia kvality ovzdušia v Šali (záchytné parkovisko v centre mesta), Modernizácia verejného osvetlenia, výstavba Domova dôchodcov Šaľa.

Osvetlenie sa bude modernizovať ešte viac

Údržba a modernizácia verejného osvetlenia je témou, ktorá mesto zaujíma aj nad rámec projektov, ktoré čerpajú peniaze z eurofondov. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na výber koncesionára na zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Šaľa.

Pribudne materská škola

Zriadenie materskej školy v priestoroch Základnej školy Bernolákova je prioritou vzhľadom k narastajúcemu počtu detí v predškolskom veku v meste Šaľa. Komisia školstva pri MsZ odporúča zriadiť tri triedy materskej školy s kapacitou 44 detí. Vyčlenili aj náklady na rekonštrukciu na stavebné práce.

Vyčlenia peniaze aj na participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet, ktorý sme vám predstavili v článku Prelomová novinka: Budú Šaľania rozhodovať vrámci participatívneho rozpočtu? sa taktiež dostal do rozpočtových priorít, napriek tomu, že v návrhu rozpočtu neboli priamo vyčlenené peniaze pre tento projekt. Schválenie čiastky pre participatívny rozpočet navrhujeme v prípade, že mesto dosiahne dodatočné kapitálové príjmy.

Mesto hľadá riešenia pre zachovanie dopravného ihriska

Dopravné ihrisko máme ako jedno z mála miest v kraji. Prevádzkoval ho súkromný vlastník, avšak bol k dispozícii verejnosti neobmedzene. Vlastník sa kvôli vysokým prevádzkovým stratám rozhodol toto ihrisko predať. S vlastníkom rokoval primátor Belický o možnostiach spolupráce. Mesto nedisponuje dostatočnými financiami na odkúpenie, preto sa obrátilo so žiadosťou o finančnú podporu na odkúpenie detského dopravného ihriska na Ministerstvo dopravy, školstva, vedy, výskumu a športu a aj na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Obe ministerstvá však poslali zamietnutie našich žiadostí. Mesto hľadá ďalšie alternatívne riešenia tejto krízovej situácie.

Sedadlá v kine nevymenia tento rok

Výmena sedadiel v kinosále domu kultúry je dôležitá pre zvýšenie návštevnosti. Mesto Šaľa dostalo návrh zmluvy o poskytnutí dotácie od Audiovizuálneho fondu na modernizáciu vo výške 18 tisíc eur. Vzhľadom na to, že spoluúčasť mesta je vo výška 80 tisíc eur, nebol v roku tento projekt do návrhu rozpočtu zapracovaný. Dotáciu podľa zmluvy môže mesto využiť do 30. júna 2016. Preto v roku 2015 bude potrebné realizovať verejné obstarávanie.

Ďalšie navrhované investície, ktoré sú tvorené z požiadaviek správcov rozpočtu, komisií pri mestskom zastupiteľstve a obyvateľov. Pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2015 boli vybrané investície, ktorých realizácia je najpotrebnejšia.

Investičná akcia Návrh rozpočtu 2015
CMZ Šaľa posledná faktúra 2 276 eur
Výkup pozemkov 27 000 eur
Výstavba chodníko Euro Dabo s.r.o. 126 456 eur
Výstavba prístupovej cesty – pešia zóna 40 000 eur
Rekonštrukcia mestských komunikácií 120 000 eur
Projektová dokumentácia (cyklotrasa, nájomné byty…) 100 000 eur
Projektová dokumentácia životné prostredie 1 000 eur
Prevádzkové stroje MsKS (klavír) 3 500 eur
Zimný štadión – nákup ohrievača vody 8 000 eur
Rekonštrukcia budovy MsÚ – klientské centrum 50 000 eur
ZŠ a MŠ vybavenie kuchyne 20 000 eur
Rekonštrukcia budovy MŠ Hollého 8 000 eur
Stojiská kontajnerov – projektová dokumentácia 6 000 eur
Detské ihrisko 5 000 eur
Workout ihrisko – príspevok od Reiffeisen bank 3 500 eur
Rekonštrukcia budovy na ul. Partizánska (nocľaháreň) 5 543 eur
Výstavba chodníkov cintorín 8 000 eur
Domov dôchodcov – nákup interiérového vybavenia 45 000 eur
Spolu 579 275 eur

Zoznam investičných akcií, ktoré neboli zaradené do návrhu rozpočtu mesta na rok 2015

Investičná akcia Odhadovaná suma výdavkov
Dom kultúry – výmena sedadiel kinosála 80 000 eur
Dom kultúry – rekonštrukcia fasády 62 000 eur
Dom kultúry – klimatizačné zariadenie 25 000 eur
Zastrešenie javiska – amfiteáter 30 000 eur
Výkup pozemkov pod nový cintorín 200 000
Cintorín – rozšírenie ozvučenia 16 000 eur
Cintorín – klimatizácia obradnej miestnosti 3 300 eur
Údržba budov Dolná – izolácia základov 62 000 eur
Rekonštrukcia ulice Komenského 200 000 eur
Futbalový klub Šaľa – rekonštrukcia kotolne 60 000 eur
Futbalový klub Veča – rekonštrukcia fasády 10 000 eur
Športová hala – výmena radiátorov 8 00 eur
Kolkáreň – rekonštrukcia sociálnych zariadení 7 000 eur
Aktualizácia hodnotovej mapy 15 000 eur
MsÚ rekonštrukcia elektroinštalácie 100 000 eur
Vybudovanie cyklotrasy *
Výstavba nájomných bytov *

*Odhad výdavkov u uvedených investičných akcií nebol urobený, realizácia týchto projektov sa predpokladá z fondov Európskej únie a zo Štátneho fondu rozvoja bývania v prípade výstavby nájomných bytov.

Ostatné investičné akcie, ktoré sa do návrhu rozpočtu nedostali, sa budú realizovať postupne, ako to umožní finančná situácia mesta.

Zdroj: návrh rozpočtu mesta Šaľa pre rok 2015 Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM