Ilustračný obrázok k článku Poslancov Šale čaká ďalšie rokovanie: TENTO program im pristane na stole
Foto: Zlatica Gregorová

Poslancov Šale čaká ďalšie rokovanie: TENTO program im pristane na stole

Mestské zastupiteľstvo v Šali sa pripravuje na svoje ďalšie zasadnutie. Sledujte, aké body budú na programe.

Samospráva
Samospráva

Poslancov Šale čaká ďalšie rokovanie: TENTO program im pristane na stole

Mestské zastupiteľstvo v Šali sa pripravuje na svoje ďalšie zasadnutie. Sledujte, aké body budú na programe.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov Šale čaká ďalšie rokovanie: TENTO program im pristane na stole
Foto: Zlatica Gregorová

Primátor Jozef Belický zvolal štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v tomto roku.

Poslanci sa stretnú 23. septembra o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Pozrite si, aký program ich čaká.

Informačné materiály a správy

 • Správy z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 1/4/2021
 • Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 2/4/2021

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa – materiál číslo B 1/4/2021
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy – materiál číslo B 2/4/2021
 • Zmena uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 – materiál číslo B 3/4/2021

Hospodárenie mesta

 • Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021 – materiál číslo C 1/4/2021
 • Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 – materiál číslo C 2/4/2021
 • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat – materiál číslo C 3/4/2021

Prečítajte si tiež

Majetkové záležitosti

 • Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/4/2021
 • Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/4/2021
 • Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/4/2021
 • Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01 – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 5/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 6/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom – materiál číslo D 7/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 8/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 9/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 10/4/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 11/4/2021
 • Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena
 • na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – materiál číslo D 12/4/2021

Právne záležitosti

Zmluva o dodaní tovarov č. 577/2021 – mobilné dopravné ihrisko SAFECYCLING – materiál číslo F 1/4/2021

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie zaujímavé čítanie

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín