Peter Štrbo Rôzne

Poslanci opäť rokovali: Pozrite si to najdôležitejšie...

Materiál o sťahovaní mestskej polície bol stiahnutý z rokovania a preberie sa až v septembri. Záchrana šalianskeho kina je čoraz menej pravdepodobnejšia. Hlavná kontrolórka mesta upozornila, že nocľaháreň poskytovala niektoré služby v rozpore so záko

14:24 Začína sa s miernym oneskorením. Prítomných je 14 poslancov, neskorší príchod ohlásili dvaja poslanci. Materiál s návrhom zvýšenia cien za sociálne služby na území mesta Šaľa bol stiahnutý z rokovania, nakoľko bola posunutá účinnosť novely Zákona o sociálnych službách.

15:25 Správa z kontroly vykonanej Úradom hlavného kontrolóra sa preberala nečakane dlho, viac ako 30 minút. Úrad preveroval výdavky súvisiace s poskytovaním služieb v prevádzke nocľahárne. Hlavná kontrolórka mesta Ing. Sedliačiková upozorňuje, že nocľaháreň na Partizánskej ulici poskytovala služby nad rámec svojich kompetencií a v rozpore so zákonom o sociálnych službách. Viceprimátor Mečiar sa nestotožňuje s upozornením kontroly a vysvetľuje, že všetko, čo sa tam deje nad rámec (pranie šatstva, vydávanie šatstva, jedla) oprávnenia, zastrešujú občianske združenia a charitatívne organizácie. Hlavná kontrolórka kontruje, že pokiaľ to nie je „na papieri“, neexistuje o tom žiadny doklad, tak je to jednoducho v rozpore so Zákonom o sociálnych službách, bez ohľadu na dobrý úmysel. V diskusii reagoval aj sociálny pracovník z nocľahárne Roman Csikós, ktorý uznal, že vydávanie jedla nebolo formálne podchytené, odôvodňoval to tým, že nechceli zaťažovať rozpočet mesta, ktoré by muselo investovať do kuchyne či chladiarenských zariadení, keď napríklad jedlo vedeli financovať vďaka sponzorskej obci.

15:50 //Mestskí poslanci vzali na vedomie informáciu o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali. Nasleduje prestávka. //

16:30// Po krátkej prestávke zastupiteľstvo pokračuje v rokovaní, diskutuje sa o rizikách rozpočtu mesta na rok 2012. Najrizi­kovejšími príjmami sú naďalej príjem z predaja pozemku Kráľovská vo výške 400-tisíc eur a príjem z grantu MŠ Hollého vo výške 396-tisíc eur //

16:46 Návrh na úpravu rozpočtu – poslanec Gomboš navrhol navýšiť rozpočet v položke šport o 11 300 eur pre FK Slovan Duslo Šaľa, nakoľko viaceré družstvá postúpili do vyšších súťaží a ženskému futbalu vypadol hlavný sponzor, argumentuje tým, že je ohrozené pôsobenie mládežníckych družstiev v súťažiach novej sezóny. Vicerprimátor Mečiar navrhol osloviť športové kluby a urobiť komplexný prehľad o ich hospodárení a výsledkoch. K návrhu Petra Gomboša sa tak zastupiteľstvo vráti až po predložení tejto správy na septembrovom zasadnutí. ** 19:23** Práve sa preberajú majetkové záležitosti, už o chvíľu príde na rad očakávaný bod – návrh na zmenu využitia majetku mesta. Poslanci dnes môžu rozhodnúť o budúcnosti mestskej polície. Bude sa polícia sťahovať? Dozvieme sa to už čoskoro…

19:45 O areál bývalej ZŠ na Komenského ulici je naďalej chabý záujem, do poslednej verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden uchádzač a ani ten nesplnil požadované kritériá. Opätovne sa vyhlásila verejná obchodná súťaž. O pozemok na Kráľovskej ulici neprejavil záujem nikto. V opätovne vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži sa bude predávať o 10 % lacnejšie, za 514 800 eur (pôvodná kúpna cena 572-tisíc eur)

19:56// Materiál „Návrh na zmenu využitia majetku mesta“ bol stiahnutý z rokovania, o prípadnom sťahovaní mestskej polície sa bude rokovať až na septembrovom zasadnutí MsZ.//

20:15 Program dnešného zastupiteľstva sa naplnil a tým sa končí aj náš ONLINE PRENOS, ďakujeme za pozornosť, najhorúcejšie témy spracujeme osobitne…

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM