Peter Sýkora Rôzne

Mestský úrad v Šali opäť bližšie k občanom

V Šali sa už niekoľko rokov snažia o zlepšenie komunikácie s obyvateľmi prostredníctvom internetu. Najnovšie spustili systém inteligentných formulárov.

Máloktoré mesto na Slovensku poskytuje svojim obyvateľom na internete toľko informácií o fungovaní samosprávy ako práve Šaľa.** Zverejňovanie faktúr, či služobných ciest primátora sa začalo už počas minulého volebného obdobia. ** V súčasnosti mesto spúšťa systém inteligentných formulárov. Kvôli niektorým žiadostiam, či tlačivám už Šaľania nebudú musieť ísť na mestský úrad. Budú ich môcť stiahnuť i odoslať pomocou internetu. Formuláre si môžu stiahnuť na adrese formulare.sala­online.sk. Na tejto adrese nájdu aj inštalačný softvér. Formulár po ukončení upozorní na to, že niektorý dôležitý údaj nie je vyplnený. Časť formulárov sa dá odoslať priamo cez internet. Niektoré je však potrebné vytlačiť, podpísať a poštou, či osobne doručiť na mestský úrad.

**V prvej fáze mesto sprístupnilo 24 formulárov. **

 1. Žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000
 2. Podanie sťažnosti
 3. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – právnická osoba
 4. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – fyzická osoba
 5. Daň za psa
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 7. Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti
 8. Žiadosť o úľavu, resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Žiadosť o predĺženie termínu rozkopávky
 10. Žiadosť o pokračovanie užívania vyhradeného priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko
 11. Žiadosť o pokračovanie užívania vyhradeného priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko – ŤZP
 12. Žiadosť o vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko
 13. Žiadosť o vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko – ŤZP
 14. Žiadosť o výmenu parkovacieho lístka
 15. Žiadosť o povolenie zvláštneho

užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie 16. Písomný záväzok 17. Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie 18. Oznamovacia povinnosť k dani za predajné automaty 19. Oznamovacia povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje 20. Priznanie k dani za ubytovanie 21. Žiadosť o užívanie verejného priestranstva 22. Žiadosť o povolenie na použitie mestských symbolov 23. Prihláška na jarmoky/trhy 24. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM