Televizia KREA Rôzne

Mestské zastupiteľstvo zasadalo

V Šali zasadalo dňa 10. Septembra zasadnutie MsZ. Kontrolórka mesta predniesla poslancom správu z kontroly, zverejnené boli výsledky Verejného obstarávania za obdobie január až august 2009. Poslanci sa ďalej zaoberali hospodárením mesta Šaľa a úpravo

Hlavná kontrolórka mesta Šaľa predniesla správu z kontroly. Tá bola zameraná na kontrolu prenájmu bytov, ktoré sú postavené za podpory štátu. Kontrolórka sa v tomto prípade zamerala na vyberanie vymáhanie nájomného a starostlivosť o tieto byty. V tomto prípade boli zistené mnohé nedostatky. Starostlivosť o tieto byty má mesto zabezpečené prostredníctvom súkromnej obchodnej spoločnosti, ktorá vyberá nájomné pre mesto. Problémom bol obsah mandátnej zmluvy. Druhá kontrola bola zameraná na zimný štadión kde boli zistené tiež nedostatky hlavne v súvislosti s pokladničnou hotovosťou. Prednosta MsÚ predložil poslancom správu o výsledkoch verejného obstarávania za obdobie január až august 2009. ,, Boli to obstarávanie ktoré v niektorých prípadoch boli realizované aj formou elektronickej aukcie, kde sme fakt dosiahli veľmi významné úspory a táto forma obstarávania sa ukazuje ako veľmi výhodná pre samosprávy“, pre RTV KREA povedal prednosta MsÚ v Šali, Ing. Ľubomír Gáll.
Zástupca primátora predkladal správu o činnosti komisií MsZ. V podstate išlo o to, že niektorým členom týchto komisií zaniklo členstvo a tak sa musí za nich hľadať náhrada. Nový členovia by mali byť definitívne predstavený a zvolený na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Poslanci sa zaoberali na tomto zasadnutí aj rozborom hospodárenia mesta a návrhom na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení. V tomto prípade odznelo množstvo pripomienok zo strany poslancov. ,, Kde bolo veľmi veľa nejasných informácií, takže sme sa rozhodli, že tento materiál treba stiahnuť a dopracovať“, povedal pre RTV KREA poslanec MsZ Ing. František Botka. Do programu na toto zastupiteľstvo bol zaradení aj návrh na dotáciu pre Nemocnicu Sv. Lukáša v Galante. Nemocnica potrebuje zakúpiť pre pacientov nový prístroj pre oddelenie funkčnej diagnostiky a tak sa s touto požiadavkou obrátila aj na mesto Šaľa.,, Poslanci nakoniec schválili príspevok 1.500 eur, pre Nemocnicu Sv. Lukáša v Galante“, dodal pre RTV KREA primátor mesta Šaľa, MUDr. Martin Alföldi. Do programu bol zaradený aj bod ktorý sa týkal odkúpenia priestorov budovy Centra občianskej vybavenosti. Nájomníci týchto priestorov už dlho avizovali, že majú záujem o odkúpenie svojich podielov. O túto nehnuteľnosť však prejavila záujem aj súkromná spoločnosť, čo pobúrilo nielen poslancov ale hlavne nájomníkov. Keďže mesto malo dlhodobý záujem odpredať budovu im aj kvôli tomu, že do týchto priestorov investovali nemalé peniaze. Poslanci nájomníkov podporili a ponuku súkromnej spoločnosti nebrali vôbec do úvahy čo v rokovacej sále zožalo veľký aplaus.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM