Peter Sýkora Rôzne

Mesto Šaľa dane nezvyšuje

V roku 2010 predstavitelia mesta uvažovali o miernom zvýšení daní. Daňoví poplatníci by po ňom do mestskej pokladnice zaplatili o 55 tisíc eur (1, 6 milióna Sk) viac ako vlani.

Výšku daní z nehnuteľností určuje mestské zastupiteľstvo. Návrh na zvýšenie predložil prednosta mestského úradu v Šali Ing. Ladislav Gáll. „Návrh sme pripravili v dvoch alternatívach. Pri prvej sme uvažovali so zaokrúhľovaním sadzieb smerom nahor. Mesto by tak na daniach vybralo o 55 tisíc eur viac ako vlani. Pri druhej alternatíve by zostali sadzby na úrovni minulého roka.“ Hospodársko – finančná komisia aj Mestská rada navrhli sadzby zvýšiť. Poslanci mestského zastupiteľstva sa však nakoniec rozhodli dane nezvyšovať.

Sadzby daní v Šali:

1. Sadzba dane z pozemkov

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,25 %,
 2. trvalé trávne porasty 0,25 %,
 3. záhrady 0,75 %,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,25 %,
 5. zastavané plochy a nádvoria 0,75 %,
 6. stavebné pozemky 0,50 %,
 7. ostatné plochy 0,75 %.

V mestských častiach Hetméň a Kilič sú dane z pozemkov nižšie:

 1. záhrady 0,40 %,
 2. zastavané plochy a nádvoria 0,40 %,
 3. ostatné plochy 0,40 %.

Nezmenené zostali aj sadzby dane zo stavieb a bytov. Poslanci potvrdili aj spôsob platby.

1. a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach a to: 20 % dane do 31. mája, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra zdaňovacieho obdobia,

 1. v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to do 1. mája, 1. júla,

1. septembra a 1. decembra bežného roku.

Minuloročné sadzby daní z pozemkov, stavieb a bytov ponechali aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Galante a Obecného zastupiteľstva v Močenku.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM