Michaela Gálová Rôzne

Máte záujem o materskú školu?

Od pondelka 15.februára majú zákonní zástupcovia minimálne dva a polročných detí možnosť podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Termín zápisu potrvá do 15.3. Tlačivá so žiadosťou je možné získať z internetovej stránky danej materskej školy, alebo si ich vyzdvihnúť priamo v budove. O prijatí do materskej školy rozhodne riaditeľka na základe podanej žiadosti s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ten rozhodne, či je dieťa spôsobilé alebo nespôsobilé navštevovať materskú školu a byť súčasťou detského kolektívu. V našom meste sa nachádza sedem materských škôl , z ktorých v jednej sa vyučuje v maďarskom jazyku. Zákonní zástupcovia môžu svoje deti zapísať do tej MŠ, ktorú si sami zvolia. Každá má osobitné zameranie, kam patrí napríklad výučba anglického jazyka, tanečný, výtvarný krúžok, počítačová gramotnosť a podobne. Žiadosti je možné podávať aj po tomto termíne, riziko neprijatia dieťaťa do predškolského zariadenia je však oveľa väčšie vzhľadom na už naplnený počet. V súčasnosti navštevuje MŠ 668 detí, v minulom roku ich bolo 681. Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu. Na každej prebieha vyučovací proces. Deti navštevujúce materské školy sú v detskom kolektíve, učia sa sebaobslužným činnostiam, rozširujú si rozumové a pohybové schopnosti či naberajú estetické cítenie.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM