Rastislav Búgel Rôzne

Duslu Šaľa sa darilo: Minulý rok hodnotí ako jeden z najúspešnejších v histórii

Spoločnosť Duslo Šaľa dosiahla za rok 2015 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 50,296 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o takmer 38 miliónov eur. Súhrnný hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 39,067 milióna eur.

Ilustračný obrázok k článku Duslu Šaľa sa darilo: Minulý rok hodnotí ako jeden z najúspešnejších v histórii
Zdroj: TASR

„Uplynulý rok môžeme z pohľadu hospodárskeho výsledku hodnotiť ako veľmi úspešný. Významný vplyv na jeho dosiahnutie mali ceny vstupných surovín, najmä zemného plynu, bezporuchový chod všetkých výrobní, ale aj neustály proces realizácie opatrení, zameraných na zvýšenie efektívnosti výroby a predaja produktov anorganickej a organickej chémie. Z pohľadu objemu výroby hnojív bol minulý rok historicky najúspešnejší,“ zhodnotil uplynulý rok generálny riaditeľ Dusla, a. s., Petr Bláha.

Nárast tržieb

Tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli v roku 2015 výšku 461,242 milióna eur, čo znamená 12-% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy tržby dosiahli 410,317 milióna eur. Ich zvýšenie spôsobil nárast objemu predaja hnojív o 260 000 ton, čo predstavuje 64,452 milióna eur. Rozhodujúci podiel na tržbách, takmer 80 %, mal predaj výrobkov anorganickej chémie. Proexportnú orientáciu spoločnosti do temer 50 krajín sveta potvrdzuje podiel exportu, ktorý dosiahol 84 % z celkového objemu tržieb. Nosnými teritóriami boli Nemecko, Česko a Maďarsko.

Investície za takmer 80 miliónov

Spoločnosť podľa účtovnej závierky evidovala k 31. decembru 2015 majetok vo výške 476,133 milióna eur, z toho dlhodobé aktíva 328,747 milióna eur a obežný majetok 147,386 milióna eur. Oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka sa majetok spoločnosti vlani zvýšil o 23,334 milióna eur. Dlhodobé aktíva z toho vzrástli o 26,533 milióna eur z dôvodu realizácie nových investičných akcií a obežné aktíva poklesli o 3,199 milióna eur z dôvodu poklesu finančného majetku. Celková hodnota investícií v roku 2015 dosiahla úroveň takmer 80 miliónov eur, pričom rozvojové investície tvorili viac ako 70 % z tejto sumy. Ku koncu minulého roka pracovalo v Dusle Šaľa 2015 zamestnancov, čo je medziročný pokles o 21 pracovníkov.

Moderné technológie

V roku 2016 plánuje spoločnosť dosiahnuť hospodársky výsledok pred zdanením 34,56 milióna eur pri celkovom plánovanom objeme tržieb 438,047 milióna eur. Plán investícií počíta s preinvestovaním 167,177 milióna eur, z čoho výstavba Čpavku 4 predstavuje 132 miliónov eur. „Táto investícia v celkovom objeme finančných prostriedkov 310 miliónov eur nahradí výrobu, ktorá je morálna a technicky zastaraná a jej dobudovaním v roku 2018 bude čpavok v Dusle vyrábaný na najmodernejších technológiách,“ povedal Bláha.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM