Bacha na nový sadzobník: Takéto pokuty hrozia za rýchlosť

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia dopravnej nehodovosti a dodržania zásady rýchlosti a hospodárnosti konania pri prejednávaní priestupkov, sú v sadzobníku pokút opäť zmeny. Týkajú sa jednej z najčastejších príčin dopravných nehôd a to nedodržiavania p

Peter Handzuš Rôzne
Peter Handzuš Rôzne

Bacha na nový sadzobník: Takéto pokuty hrozia za rýchlosť

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia dopravnej nehodovosti a dodržania zásady rýchlosti a hospodárnosti konania pri prejednávaní priestupkov, sú v sadzobníku pokút opäť zmeny. Týkajú sa jednej z najčastejších príčin dopravných nehôd a to nedodržiavania p

Sadzobník určuje konkrétne výšky pokút, ktoré je možné podľa zákona o priestupkoch v blokovom konaní uložiť. Policajtom slúži na zabezpečenie jednotného postupu pri ukladaní pokút za vybrané priestupky.

K zmene došlo z dôvodu, aby boli priestupky spáchané prekročením najvyššej dovolenej rýchlosti prejednávané čo najrýchlejšie. Ide o zásadu rýchlosti a tiež hospodárnosti vyjadrenú v zákone o správnom konaní. Z psychologického hľadiska je totiž dôležité, aby právny následok priestupku, nasledoval čo v najkratšom čase po jeho spáchaní.

V novom sadzobníku sa teda objavil inštitút „napomínania“. Priestupok možno vybaviť napomenutím, ak zaň nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Nepovažuje sa však za sankciu, je skôr výchovným opatrením pri priestupkoch s najmenšou závažnosťou. Nie je novým inštitútom, do zákona o priestupkoch bol vložený v roku 2009, kedy nahradil starší pojem „dohováranie“.

Za účelom pozitívneho ovplyvnenia dopravnej nehodovosti na cestách došlo tiež k úprave niektorých sankcií za prekročenie rýchlosti s určením jej rozsahu prekročenia. V prvom polroku polícia eviduje 964 dopravných nehôd z dôvodu nedovolenej rýchlosti, čo je o 185 menej ako v rovnakom období minulý rok. Pri týchto nehodách však zahynulo o sedem osôb viac ako v prvých šesť mesiacoch minulý rok (56).

Prehľad zmien v sadzobníku pokút od 24.07.2012 za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Šaľa24/Michal Slivka Foto: policía

pokuty
2
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM