Peter Sýkora Rôzne

Aj druhý pokus o schválenie rozpočtu v Šali neúspešný

Šaľa je naďalej v rozpočtovom provizóriu. Poslanci vyjadrili viaceré výhrady a po decembrovom hlasovaní ani vo februári nedali návrhu rozpočtu zelenú.

Prednosta Mestského úradu v Šali Ing. Ladislav Gáll informoval poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva 11. februára o návrhu rozpočtu. „Medzi hlavné priority patrí ukončenie križovatky Dolná, Vlčanská, Družstevná. Je to spoluinvestícia s Nitrianskym samosprávnym krajom. Hotová by mala byť v auguste 2010. Súčasťou akcie bude výmena povrchu vozovky od Dolnej ulice po železničné priecestie. Prioritami bude aj rekonštrukcia MŠ Hollého v Šali – Veči a revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, ktorá má byť ukončená do októbra 2010.“ Výhrady voči rozpočtu vyjadrili viacerí poslanci. Ing. Ľubomír Stredanský vyjadril názor, že v rozpočte je málo peňazí pre rozvoj mestskej časti Šaľa – Veča. „Na centrálnom ťahu cez Hollého ulicu je cesta úplne zničená a už nestačí iba lepenie. Navrhujem posúdiť celkovú situáciu a navýšiť úver.“ Ing. Erika Velázquezová: „Nebudem tento rozpočet podporovať, pretože nerieši napr. rekonštrukciu priestorov na Komenského ulici. Objekt chátra. Po rekonštrukcii by sa tam mala presťahovať mestská polícia a vznikli by tu aj priestory pre stretávanie mládeže, neziskových organizácií.“ Námietky vyslovila aj Ing. Helena Psotová:** „Zabudli sme že je kríza. Ak sa ráta z príjmami z predaja majetku, výťažok by mal byť viazaný na konkrétne akcie. Ak sa majetok nepredá investičná akcia by mala automaticky odpadnúť. Žiadam, aby boli investičné výdavky viazané na konkrétne zdroje.“ Na decembrovom zastupiteľstve navrhol dopracovať rozpočet Ing. Štefan Bartošovič. Zmeny vo februárových materiáloch považuje za nedostatočné: „Predtým ako sa začal tvoriť rozpočet sa mali zísť poslanci a určiť priority. Bolo by vhodné určiť akcie, ktorých realizácia je finančne zabezpečená a zvyšné akcie ponechať v zásobníku. Mal by sa tiež určiť mechanizmus pre doplňovanie resp. zmeny v poradí. Toto by mala byť jednoznačne kompetencia mestského zastupiteľstva.“ Ing. Štefan Bartošovič tiež vyjadril pochybnosti o tom, či sú reálne príjmy z predaja viacerých objektov v predpokladaných termínoch. Prednosta mestského úradu informoval o tom, že ak poslanci neschvália rozpočet, dostane sa mestský úrad do problémov. Mesto vzhľadom na rozpočtové provizórium využíva kontokorentný úver, ktorý končí vo februári. Ak nebude schválený rozpočet, musia vziať ďalší, ktorý by mali poslanci schváliť, inak **bude chod úradu zablokovaný. Poslanci mestského zastupiteľstva ani vo februári rozpočet neschválili. Z prítomných 22 poslancov bola 7 za, 8 proti a siedmi sa hlasovania zdržali. Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali bude pokračovať 18. februára.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM