Viktória Botošová Správy

Zvrat v kauze Zúgov? Aktuálne stanovisko ministerstva hovorí jasnou rečou!

Projekt malej vodnej elektrárne vzbudzuje od začatia prác na Zúgove veľký rozruch medzi Novozámčanmi. Prečítajte, aké je v tejto veci stanovisko Ministerstva životného prostredia...

Ilustračný obrázok k článku Zvrat v kauze Zúgov? Aktuálne stanovisko ministerstva hovorí jasnou rečou!
Foto: Viktória Botošová

Malá vodná elektráreň, ktorá by mala vyrásť v prírodnej rezervácii Zúgov, poburuje občanov mesta Nové Zámky, nakoľko je to pre nich miesto relaxu a odpočinku. Odpor proti výstavbe medzi Novozámčanmi stále pokračuje a na Hlavnom námestí sa stretli viackrát, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou.

Ministerstvo to vidí takto

Ministerstvo už pred časom zaujalo k veci jasný postoj. „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si plne uvedomuje vážnosť vzniknutej situácie a v súčasnosti v úzkej spolupráci s Okresným úradom Nové Zámky uskutočňuje kroky potrebné k zamedzeniu vzniku škôd na prírode. Okresný úrad Nové Zámky vydal upozornenie o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade, že investor na základe zaslaného upozornenia nepreruší stavebné práce bude okresný úrad oprávnený vydať rozhodnutie, ktorý vykonávanie stavebných prác obmedzí či dokonca zakáže,“ vyjadril sa hovorca Ministerstva životného prostredia, Maroš Stano.

Ako ďalej vysvetlil Cákoci Michal z Ministerstva životného prostredia, kompetentným orgánom, ktorý má konať v tejto veci, a aj koná je Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Podľa jeho ďalších slov, bol 23.marca 2015 na vedomie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky v elektronickej forme doručený podnet Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Bir­dLife Slovensko.

Práce podľa ministerstva môžu viesť k ohrozeniu chránených druhov

„Jeho obsah nasvedčoval tomu, že stavebné práce v lokalite Zúgov, Nové Zámky môžu viesť k ohrozeniu existencie chránených živočíšnych druhov, ako napríklad volavka popolavá, krkavec čierny, bobor vodný, vydra riečna,“ vysvetľuje Cákoci a ako dodáva, primárnym adresátom podnetu Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Bir­dLife Slovensko bol Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ako dodáva, na základe uvedeného Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky telefonicky kontaktovalo Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredia, aby sa informovalo o stave vybavenia podnetu Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Bir­dLife. „Po preštudovaní daného podnetu bol zvolený postup podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a súčasne bol orgán štátnej správy oboznámený aj s nevyhnutnými procesnými krokmi,“ uviedol Michal Cákoci.

Kontaktovali sme aj investora

Ako ďalej Cákoci povedal pre Nové Zámky 24, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

„Ak činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže. Na základe toho vydal Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredia upozornenie, ktoré však doposiaľ nebolo jeho adresátom prevzaté, podľa posledných overených informácii z 30. marca 2015, na OÚ Nové Zámky," dodal.

Legálnu a riadne schválenú výstavbu nám potvrdil aj Maroš Višňovský. „Práce na stavbe boli zahájené a ak sa bude postupovať podľa harmonogramu prác, stavba by mala byť ukončená v roku 2016. Vzniknutá situácia nás mrzí. Naša spoločnosť má všetky povolenia potrebné na realizáciu stavby. Môžeme len uviesť, že budeme postupovať v zmysle zákona a využijeme všetky zákonné prostriedky na uplatnenie a realizácii nášho práva,“ uviedol pred časom pre náš portál Maroš Višňovský.

Redakcia Nové Zámky 24 oslovila aj Maroša Višňovského, ktorý nám však do času dohodnutej uzávierky neodpovedal. Článok, budeme po jeho odpovedi aktualizovať.

Mohlo by vás zaujímať:

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM