Viktória Botošová Samospráva

Verejná diskusia o parkovaní: Prieskum priniesol tieto tri možnosti riešenia, FOTO

Parkovacích miest v Nových Zámkoch nie je nikdy dosť a súhlasia s tým mnohí vodiči. Mesto pripravilo verejnú diskusiu s občanmi, ktorá sa týkala riešenia pálčivého problému s parkovaním v našich uliciach. Pozrite sa, aké návrhy predložili.

Ilustračný obrázok k článku Verejná diskusia o parkovaní: Prieskum priniesol tieto tri možnosti riešenia, FOTO
Foto: Viktória Botošová

Novozámocká radnica organizovala verejnú diskusiu, ktorá sa týkala komplexného riešenia parkovania v meste Nové Zámky, na základe vypracovanej odbornej štúdie katedrou cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity. Mnohí Novozámčania túto možnosť využili, vypočuli si predložené návrhy riešenia a vyjadrili svoje podnety i problémy, s ktorými sa v súvislosti s parkovaním v meste dennodenne stretávajú.

Prieskum statickej dopravy bol v rámci Nových Zámkov zameraný na dve sídliská – sídlisko Juh a Nábrežie. Prebiehal 22.10. 2015 od 16:00 do 21:00 a 23.10.2015 od 5:00 do 9:00. Cieľom prieskumu bolo zistiť v akom stave sa momentálne parkovanie nachádza a poukázať na jeho nedostatky.

Viacerí diskutujúci občania, boli nespokojní s tým, že bol prieskum zameraný len na dve sídliská. Dôvod, prečo si mesto objednalo vypracovanie parkovacej politiky práve v tejto oblasti, vysvetlila prednostka MsÚ Tünde Szekeresová. Podľa jej slov, sú tieto dve sídliská z pohľadu občanov a mesta najinkriminova­nejšie.

Priebeh prieskumu

Na sídliskách prebehlo sčítavanie parkovacích miest. Celkovo za určitú hodinu parkovalo na oboch sídliskách 3950 áut dokopy.„Z cel­kového počtu bolo 726 vyhradených a až 270 vozidiel bolo nesprávne zaparkovaných. Parkovacích miest ZŤP bolo 75,“ uviedol Jozef Paľo zo Žilinskej univerzity.

Ako podotkol ak ľudia nemajú kde zaparkovať, hľadajú iné riešenia a porušujú predpisy. V týchto prípadoch ide o parkovanie na chodníkoch, blokovanie vchodov do bytoviek, parkovanie na tráve, priechodoch pre chodcov či pri smetných kontajneroch.

Návrh parkovania prezentoval nízkonákladové riešenia, nové parkovacie miesta – plochy a výhľadové parkovacie miesta. Podľa slov Jozefa Paľa ide v prípade rozširovania parkovísk o krátkodobé a obmedzené riešenie, nakoľko pozemné plochy sa nedajú neustále rozširovať. „V budúcnosti je vhodné budovať parkovacie domy,“ hovorí Paľo.

V prípade nízkonákladového riešenia budovania nových miest ponúkli riešitelia štúdie možnosť vybudovať 17 parkovacích miest na Námestí hrdinov. Na Tatranskej zase spomenuli možnosť využitia dvoch spevnených asfaltových plôch. Jedna z nich by bola vhodná na vybudovanie 22 miest. Tretia odprezentovaná možnosť je na ulici Nábrežná, kde by na spevnej ploche vznikli taktiež nové miesta.

Návrh troch variant riešenia

Výsledkom štúdie boli navrhnuté tri varianty:

  1. Vyhradené parkovacie miesta s max. stanoveným podielom
  2. Zónové rezidentské parkovanie
  3. Rozširovanie parkovacích miest s vybudovaním veľkokapacitných parkovacích domov

Prvý variant reguluje počet vyhradených miest. Ako vysvetlil Paľo, potrebné by bol stanoviť max. hranicu počtu vyhradených miest na každej súvisle parkovacej ploche, pričom odporučili max. 50%. Nové povolenia navrhovali vydávať prioritne pre majiteľov automobilov, ktorí sú fyzické osoby s trvalým pobytom v danej oblasti a právnické osoby, ktoré majú sídlo, alebo podnikajú v danej oblasti. V druhá alternatíve poukázal na možnosť zónového rezidentského parkovania.

Parkovacie domy

Pod tretiu variantu spadajú veľkokapacitné parkovacie domy „Ak nechceme zabrať všetku zeleň je potrebné ísť v budúcnosti do veľkokapacitných parkovacích domov. Je potrebné sa na to pripravovať už teraz, aby plochy neboli využité na iný účel,“ vysvetľuje Paľo.

Riešitelia štúdie vybrali tri lokality, kde by potencionálne mohli vzniknúť parkovacie domy. Jedná sa o lokalitu na ulici T. Vansová, kde existuje súčasné parkovisko a voľné plochy v lokalite na ulici Nábrežná a G. Bethlena. Vizualizáciu veľkokapacitného parkoviska si môžete pozrieť v galérii článku.

„Mesto pristúpilo k návrhu riešenia číslo 1 a to stanoviť maximálny podiel parkovacích miest a ďalšími možnosťami,“ uviedla Monika Kutenicsová, vedúca odboru komunálnych služieb. Ako pokračuje dnešné VZN nepozná žiadne obmedzenia. To znamená, že je jedno či ide o Novozámčana, alebo nie, či v danej lokalite býva, alebo si dal žiadosť na jedno, či dve vyhradené parkovacie miesta, každému bolo vyhovené. „Chceme pristúpiť k stanoveniu maximálneho podielu parkovacích miest, v podiele 50%. Chceli by sme to obmedziť len na fyzické osoby s trvalým pobytom v danej lokalite, maximálne jedno motorové vozidlo na jednu domácnosť stým, že by sme začali s vybudovaním ďalších parkovacích miest,“ vysvetlila Kutenicsová.

Môže vás zaujímať:

Verajná diskusia o riešení parkovnia v meste Nové Zámky
6
Galéria
Foto: Viktória Botošová
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM